Konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti

UntitedLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti. Dokumentus pateikti iki 2017 m. balandžio 4 d.

LAMMC filialas Žemdirbystės institutas 

Augalų patologijos ir apsaugos skyrius

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 etato)

Genetikos ir fiziologijos laboratorija:

 • mokslo darbuotojo – 1 vieta (1 etatas)

Javų selekcijos skyrius:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (1 etatas)

LAMMC filialas Miškų institutas

Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrius:

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (po 0,5 etato)

Ekologijos skyrius:

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (po 0,5 etato)

Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius:

 • mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato)

LAMMC filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius:

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 3 vietos (po 0,8 etato)
 • vyresniojo mokslo darbuotojo – 4 vietos (po 0,8 etato)
 • vyriausiojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,8 etato)

Sodininkystės technologijų skyrius:

 • mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,75 etato)

Biochemijos ir technologijos laboratorija:

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato)
 • vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta(0,5 etato)
 • vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato)

Daržininkystės technologijų sektorius:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,7 etato)
 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 3 vietos (1 etatas, 0,65 etato, 0,6 etato)
 • mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,7 etato)

Augalų fiziologijos laboratorija:

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,8 etato)
 • vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,8 etato)
 • vyriausiojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,8 etato, 0,8 etato)

Augalų apsaugos laboratorija:

 • mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato)

Daržo augalų selekcijos sektorius:

 • mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,6 etato)

LAMMC Vėžaičių filialas:

 • mokslo darbuotojo – 1 vieta (1 etatas)

LAMMC Vokės filialas:

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vietos (1 etatas)

Pretendentas, dalyvaujantis konkurse mokslo darbuotojo pareigoms iki skelbime nurodytos datos pateikia šiuos dokumentus:
– prašymą Centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją;
– gyvenimo aprašymą;
– aukštojo mokslo bei mokslinio laipsnio dokumentus bei jų kopijas,
– užpildytą konkurso dalyvio anketą (LAMMC konkurso ir atestavimo mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo priedas;
– komisijos sprendimu gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti: Instituto al. 1, Akademija 58344, Kėdainių r. 1-08 kab.

Daugiau informacijos tel. 834737752, el. p. vita.tilvikiene@lammc.lt

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Comments are closed.