„iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“

1be fonoBiudžetinės įstaigos – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 2014 m. balandžio 30 d. pasirašė sutartį Nr. 1PM-PV-13-2-007622 dėl projekto „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“ įgyvendinimo.

Projekto trukmė: nuo 2014 m. balandžio 30 d. iki 2015 m. birželio 20 d.

Bendras tikslas: didinti darnios sodininkystės ūkių konkurencingumą, panaudojant iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijas, įdiegiant integruotos sodo augalų apsaugos sistemos pagrindus ir moksliškai pagrįstus vaisių skynimo terminus. Supažindinti visų grandžių agroverslo dalyvius su mokslo pasiekimais šioje srityje ir padidinti prognozavimo sistemų patrauklumą žemdirbiams populiarinant inovacijas įvairiomis sklaidos priemonėmis.

Specialusis tikslas: skatinti dirbančius sodininkystės ūkiuose sparčiau diegti ir efektyviau panaudoti iMETOS®sm prognozavimo sistemos galimybes kokybiškai produkcijai užauginti. Puoselėti darnaus ūkininkavimo principus pritaikant naujausius mokslo pasiekimus, didinti gamybos efektyvumą bei dėka inovatyvių sodo augalų auginimo technologijų kurti patrauklias darbo vietas kaimo vietovėse.

Veiklos tikslas: skleisti agroverslo dalyviams mokslo žinias bei inovacijas, padidinti prognozavimo sistemų patrauklumą žemdirbiams, atskleidžiant iMETOS®sm prognozavimo sistemos galimybes sodininkystės ūkiuose. Mokslo žinių sklaidą agroverslo atstovams, konsultantams ir dėstytojams vykdyti seminarų ir lauko dienų metu, mokslo žinias ir naujoves numatytoje veiklos srityje platinti informacinių straipsnių ir lapelių bei kitomis sklaidos priemonėmis.

Veiklos uždaviniai :

  1. Siekti sklandžios sodininkystės raidos, taikant iMETOS®sm ligų ir kenkėjų prognozavimo modelius ir pademonstruoti integruotos augalų apsaugos veiksmingumą bei tausų pesticidų naudojimą.
  2. Skatinti taikyti mokslo naujoves, praplečiant prognozavimo sistemos panaudojimo galimybes – įdiegti vaisių skynimo terminų nustatymo technologiją, paremtą iMETOS®sm efektyviųjų temperatūrų sumų moduliu.
  3. Stiprinti agroverslo dalyvių, konsultantų, dėstytojų ir studentų patirtį, gilinti žinias bei įgūdžius supažindinant juos su sodininkystėje taikoma integruota augalų apsauga, tausiu pesticidų naudojimu bei agroaplinkosaugos principais.

Įgyvendinimas

Projekte demonstruojami du kompleksiniai parodomieji bandymai: „Obelų ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos iMETOS®sm taikymas verslinėje sodininkystėje“ ir „iMETOS®sm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimo terminui nustatyti“. Parodomieji bandymai vykdomi Sodininkystės ir daržininkystės instituto eksperimentinėje bazėje (Babtai, Kauno r.), versliniuose sodininkystės ūkiuose: UAB „Aukštikalnių sodai“ (Pasvalio r.) ir UAB „Luksnėnų sodai“ (Alytaus r.), kuriuose yra meteorologinės stotelės su integruotais ligų ir kenkėjų prognozavimo moduliais.

Projekte suorganizuoti 6 seminarai ir 6 lauko dienos augintojams bei po 2 atskirus seminarus ir lauko dienas žemės ūkio konsultantams, profesinių ir aukštųjų mokyklų dėstytojams. Parašyti 2 informaciniai straipsniai respublikinėje spaudoje, išleisti 6 informaciniai lapeliai, parodomųjų bandymų vietose paruošti aiškinamieji stendai.

Dalyviai

Mokslininkai, ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, konsultantai, žemės ūkio mokyklų ir kolegijų dėstytojai bei studentai, kiti ūkio subjektai.

Projekto parama

Projektui įgyvendinti skirta 330 924,00 Lt dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 248 193,00 Lt, t.y. 75 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 82 731,00 Lt, t.y. iki 25 proc. paramos sumos. Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės asignavimų suma, skirta PVM finansuoti, sudaro 28 889,00 Lt.

Projektą administruojančių asmenų grupė

Vardas, pavardė Pareigos Nr. El. paštas
Alma Valiuškaitė projekto vadovė 8 37 555 217 a.valiuskaite@lsdi.lt
Darius Kviklys projekto administratorius 8 37 555 304 d.kviklys@lsdi.lt
Giedra Izenbekienė projekto finansininkė 8 37 555 470 g.izenbekiene@lsdi.lt

Viešinimas

Informaciniai straipsniai: Pagal kaimo plėtros 2007–2013 m. plano priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vykdomas projektas „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“.

iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose

Informacinis straipsnis

Informaciniai lapeliai

Daugiau informacijos apie Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ rasite adresu www.nma.lt. Informacija apie projektą skelbiama bei atnaujinama tinklapyje www.lsdi.lt

Informacinis lapelis 1

Informacinis lapelis 2

Informacinis lapelis 3

Informacinis lapelis 4

Informacinis lapelis 5

Informacinis lapelis 6