Ilgalaikės institucinės mokslo programos

2012 m. vasario 23 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 323 „Dėl ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro programos.

Programos:

Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui

Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai

Kenksmingieji organizmai agro ir miško ekosistemose (KOMAS)

Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos

Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas

Žemės ūkio ir miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas


Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkų produkcija, parengta vykdant ilgalaikes institucines programas, nacionalinius bei tarptautinius projektus:

2017 m. sausio 24–27 d. Ilgalaikių institucinių programų vykdymo rezultatai pristatyti mokslinėje ataskaitinėje konferencijoje „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“

2016 m. sausio 27–29 d. Ilgalaikių institucinių programų vykdymo rezultatai pristatyti mokslinėje ataskaitinėje konferencijoje „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“

2015 m. sausio 28–30 d. Ilgalaikių institucinių programų vykdymo rezultatai pristatyti mokslinėje ataskaitinėje konferencijoje „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“

2014 m. sausio 29–31 d. Ilgalaikių institucinių programų vykdymo rezultatai pristatyti mokslinėje ataskaitinėje konferencijoje „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“

2013 m. vasario 19–21 d. Ilgalaikių institucinių programų vykdymo rezultatai pristatyti mokslinėje ataskaitinėje konferencijoje „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“


Nuoroda: DĖL ILGALAIKIŲ INSTITUCINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMŲ INICIJAVIMO, TVIRTINIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  įsakymas dėl ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų patvirtinimo