Atviros prieigos centrai

OR&D_Lithuania_logo_LT

  • Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras

2010 m. pasirašyta slėnio „Nemunas“ plėtros projekto ,,Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ sutartis.
2012 m. kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu įkurtas atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras (vadovas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius), jame veikia šios Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro laboratorijos:

Įrengtose atviros prieigos laboratorijose vykdomi moksliniai eksperimentai, verslo subjektų užsakymai, mokslinius darbus atlieka bakalauro, magistrantūros studijų studentai ir doktorantai.

Taisyklės

Kontaktai
Studentų g. 15 a, Akademija, Kauno r.
Tel. (8 347) 37 752
El. paštas: lammc@lammc.lt; gintare.naujokiene@lammc.lt

  • Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centras

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotą projektą, kuriuo sukurtas Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centras (vadovas dr. Česlovas Bobinas), padedantis kurti naujus inovatyvius produktus. APC bendradarbiauja su verslo įmonėmis UAB ,,Rūta“, UAB ,,Kompetencijos gildija“, UAB ,,Paslaugos žemdirbiams“, MB ,,Sulčių fabrikas“, UAB ,,Acorus calamus“, UAB ,,Salpronė“, UAB ,,Mėlynė“, UAB ,,Lietuvos gurmanas“, UAB ,,Satimed“, UAB ,,Biokosmetikos manufaktūra“, UAB ,,Hortiled“, UAB ,,Analytical solutions“ ir kt.
Modernioje laboratorijoje kuriami pasaulyje vertinami produktai. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su UAB „Rūta“ sukurta ir įdiegta daug naujų produktų, kurių pagrindą dažniausiai sudaro liofilizuoti (užšaldyti ir vakuume išdžiovinti) vaisiai, uogos bei daržovės.

Daugiau informacijos: http://lsdi.lt/?page_id=89

Taisyklės

Paslaugos

Kontaktai
Sodų g. 5, Babtai, Kauno r.
Tel. (8 37) 55 54 39
El. paštas: lammc@lammc.lt; gintare.naujokiene@lammc.lt

  • Agrobiologinių tyrimų atviros prieigos centras

2015 m. liepos 31 d. įregistruotas Agrobiologinių tyrimų atviros prieigos centras (vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė), kurį sudaro šios laboratorijos:

Taisyklės

Paslaugos

Kontaktai
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel. (8 347) 37 057
El. paštas: lammc@lammc.lt; gintare.naujokiene@lammc.lt


Kita APC vartotojui galinti būti naudinga informacija, susijusi su atviros prieigos centrais, skelbiama Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros interneto tinklalapyje www.mita.lt.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atviros prieigos centrų paslaugos skelbiamos tinklapyje www.e-mokslovartai.lt

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save