Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo taryba

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo taryba yra Centro kolegialus valdymo organas. Tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip trečdalis – ne Centro darbuotojai. Taryba išrinkta 2015 m. gegužės mėn., kadencijos trukmė – 5 metai.

Mokslo tarybos rinkimų reglamentas

Centro Mokslo tarybos darbo reglamentas 

Dr. Virginijus Feiza Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, Mokslo tarybos pirmininkas
Dr. Audrius Sasnauskas Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas
Dr. Marius Aleinikovas Miškų instituto direktorius, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas
Dr. Sigitas Lazauskas Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vedėjas, Mokslo tarybos sekretorius
Dr. Gintaras Brazauskas Žemdirbystės instituto direktorius
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas
Dr. Zita Duchovskienė Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja
Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas
Rimantas Krasuckis ŽŪM Žemės ūkio maisto gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius
Dr. Virgilijus Mikšys Miškų instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui, mokslo darbuotojas
Dr. Rimantas Prūsaitis Generalinis miškų urėdas
Doc. dr. Steponas Raudonius Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus vedėjas
Dr. Vidas Stakėnas Miškų instituto Ekologijos skyriaus vedėjas
Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis
Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius  
Prof. habil dr. Rimantas Velička Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius

IMG_5293