Doktorantai

Žemės ūkio mokslai, agronomija (01 A)

 • Mohammad Almogdad, studijų pradžia 2017-02-01 – pabaiga 2021-01-31, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

Disertacinio darbo tema ,,Pupose (Vicia faba) plintančių  kenkėjų rūšinė įvairovė, išplitimas ir žala“

 • Kristina Cirtautaitė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika

Disertacinio darbo tema ,,Iš biokuro pelenų pagamintų tręšimo produktų įtaka dirvožemiui ir augalams“

 • Andrius Šarka, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

Disertacinio darbo tema ,,Mineralinio azoto kaita organiniuose dirvožemiuose“

 • Kazimiež Duchovski, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema ,,Skirtingų dirvožemių organinės medžiagos ir pagrindinių jos komponentų palyginimas“

 • Jurgita Špokaitė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, moksliniai konsultantai dr. Virmantas Povilaitis, dr. Rasa Tamulienė (KTU)

Disertacinio darbo tema ,,Žieminių kviečių amino rūgščių biosintezės dinamika taikant intensyvią auginimo technologiją“

 • Donata Drapanauskaitė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika

Disertacinio darbo tema ,,Skirtingos cheminės sudėties ir struktūros kalkinimo medžiagų įtaka rūgštaus dirvožemio neutralizavimui“

 • Yuliia Kochiieru, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinė konsultantė dr. Jurgita Cesevičienė

Disertacinio darbo tema ,,Duoninių javų žaliavos ir produktų kokybės tyrimai mikotoksinų aspektu“

 • Giedrius Petrauskas, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Vilma Kemešytė, mokslinė konsultantė dr. Gražina Statkevičiūtė

Disertacinio darbo tema ,,Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijų genetinė įvairovė“

 • Mykola Kochiieru, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Virginijus Feiza

Disertacinio darbo tema ,,Augalinės dangos ir vandentalpos įtaka skirtingos genezės dirvožemių fiziko-cheminėms ir biofizikinėms savybėms“

 • Mindaugas Visockis, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis

Disertacinio darbo tema „Ląstelių elektroporacijos tyrimai biomolekulių pernašos iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimui“

 • Ieva Urbanavičiūtė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis

Disertacinio darbo tema „Svarainių biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir svarainių beatliekinių perdirbimo technologijų vystymas“

 • Monika Toleikienė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinė konsultantė dr. Aušra Arlauskienė

Disertacinio darbo tema „Biologinis ir organinis azotas augalų produktyvumui, dirvožemio gyvybingumui ir ekologinio ūkininkavimo sistemų aplinkos gerinimui“

 • Povilas Švėgžda, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinė konsultantė dr. Gražina Kadžienė

Disertacinio darbo tema „Alternatyvių augalų–šeimininkų ratas varpų fuzariozės sukėlėjų ilgalaikiam įsitvirtinimui pasėliuose“

 • Auksė Sinkevičiūtė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė, mokslinis konsultantas dr. Almantas Ražukas.

Disertacinio darbo tema „Biogeninių elementų apytaka naudojant ekologines organines trąšas“

 • Žilvinas Kryževičius, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Danutė Karčauskienė, mokslinė konsultantė doc. dr. Audronė Žukauskaitė (Klaipėdos universitetas), mokslinė konsultantė dr. Esperanza Álvarez Rodríguez

Disertacinio darbo tema „Aliuminio junginių išskyrimas ir toksiškumo įvertinimas vasarinių javų rizosferos dirvožemyje skirtingo pH ir drėgmės režimo sąlygomis“

 • Olakunle Kelvin Akinroluyo, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Gražina Statkevičiūtė

Disertacinio darbo tema „Ploidiškumo įtaka augalo atsakui į abiotinį stresą / Effect of ploidy level on plant stress response

 • Radvilė Nagrockaitė, studijų pradžia 2015-12-01 – pabaiga 2019-11-30, mokslinis vadovas dr. Gintaras Brazauskas

Disertacinio darbo tema „Kviečių žiemkentiškumo genetinių faktorių identifikavimas“

 • Karolina Barčauskaitė, studijų pradžia 2014-11-01 – pabaiga 2018-10-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

Disertacinio darbo tema „Polichlorbifenilų (PCB) ir policiklinių aromatinių angliavandenių (PAA) kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose, jų įtaka dirvožemiui bei augalams“

 • Sigita Janavičienė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė

Disertacinio darbo tema „Grūdų kokybei svarbių A ir B tipų trichotecenų pusiausvyros pokyčiai auginant ir laikant vasarinius javus“

 • Rasa Stefanovičienė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Ona Auškalnienė

Disertacinio darbo tema „Dirvinės smilguolės (Apera spica venti (L.) P. Beauv.) galimo atsparumo acetilkarboksilazės ir acetolaktato sintezės inhibitoriams įvertinimas Lietuvos agrocenozėse“

 • Renaldas Žydelis, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas dr. Sigitas Lazauskas

Disertacinio darbo tema „Granuliuotų organinių trąšų įtaka žemės ūkio augalų produktyvumui, maisto medžiagų pasisavinimo efektyvumui ir balansui“

 • Jonas Viškelis, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas dr. Darius Kviklys

Disertacinio darbo tema „Technologinių ir biologinių priemonių intensyviuose soduose įtaka vaisių kokybei“

 • Indrė Višniauskė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė

Disertacinio darbo tema „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“

 • Aurelijaus Starkus, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, mokslinė konsultantė dr. Dalia Gelvonauskienė

Disertacinio darbo tema „Obels stabilaus derėjimo genetiniai mechanizmai“

 • Loreta Aleknavičienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

Disertacinio darbo tema „Miglinių javų lapuose mitybos elementų kaita aplinkos ir tręšimo veiksnių įtakoje“

 • Ieva Narutytė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

Disertacinio darbo tema „Įvairių organinių trąšų įtaka žemės ūkio augalams ir dirvožemio savybėms“

 • Eglė Norkevičienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinė vadovė dr. Bronislava Butkutė, mokslinė konsultantė dr. Nijolė Lemežienė

Disertacinio darbo tema „Rykštėtosios soros, kaip daugiafunkcinio atsinaujinančio ištekliaus ūkio plėtrai, agrobiologinis potencialas vėsiojo vidutinio klimato sąlygomis“

 • Žygimantas Staugaitis, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio kokybei svarbių judriųjų humuso ir azoto junginių sudėtis ir pokyčiai auginant daugiamečius žolinius energetinės paskirties augalus“

 • Karina Stumbrienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinė konsultantė dr. Roma Semaškienė

Disertacinio darbo tema „Grybo Fusarium graminearum populiacijos tyrimai Lietuvoje“

 • Jurgita Kelpšienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinis konsultantas dr. Antanas Šarkinas

Disertacinio darbo tema „Patogenų fiziologinių savybių ir jų paplitimo biologiniuose šaltiniuose tyrimai“

 • Donata Tomchuk, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinė vadovė dr. Regina Skuodienė, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

Disertacinio darbo tema „Šaknų biomasė ir anglies atsargos įvairiose žolynų ekosistemose“

 • Viktorija Vaštakaitė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinė vadovė dr. Akvilė Viršilė

Disertacinio darbo tema „Fotofiziologiniai efektai metabolitų valdymui mikrožalumynuose“

 • Monika Vilkienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, mokslinė konsultantė prof. dr. Dalia Ambrazaitienė

Disertacinio darbo tema „Organinės anglies atsargų kaupimosi dirvožemyje dėsningumų įvertinimas panaudojant bioindikatorius“

Žemės ūkio mokslai, Miškotyra (04 AB)

 • Benas Šilinskas, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė

Disertacinio darbo tema ,,Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos savybių priklausomybė nuo augimo sąlygų ir medyno priežiūros priemonių“

 • Asta Doftartė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Diana Lukminė

Disertacinio darbo tema ,,Miškininkavimo privačiose valdose ekonominį darnumą įtakojančių veiksnių analizė ir vertinimas“

 • Arūnas Tarvydas, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Olgirda Belova

Disertacinio darbo tema „Šernų (Sus sctofa L.) populiacijos kokybinės sudėties valdymas žalos žemės ir miškų ūkiui mažinimui ir parazitinių ligų prevencijai“

 • Rita Šilingienė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Diana Lukminė

Disertacinio darbo tema „Lietuvos privačių miškų savininkų miškininkavimo tikslų kaita ir juos lemiantys veiksniai“

 • Adomas Stoncelis, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

Disertacinio darbo tema „Pagrindinių miško medžių rūšių medienos savybių priklausomybė nuo aplinkos sąlygų ir nuo genotipo“

 • Karolis Sežikas, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Olgirda Belova

Disertacinio darbo tema „Briedžių (Alces alces L.) populiacijos dinamika ir tvarus naudojimas Vakarų Lietuvoje“

 • Elena Gotoveckienė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė

Disertacinio darbo tema „Genetinės įvairovės ir pirminis medienos kokybės įvertinimas naujų tarprūšinių Populus genties hibridų in vitro sistemoje“

 • Miglė Vaičiukynė, studijų pradžia 2014-12-01 – pabaiga 2018-11-30, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė

Disertacinio darbo tema „Skirtingų lapuočių rūšių (Populus sp. Fraxinus excelsior, Quercus robur) vidinių šaknijimosi kontrolės  mechanizmų tyrimai vegetatyvinio dauginimo efektyvumui padidinti“

 • Valda Gudynaitė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinis vadovas prof. dr. Alfas Pliūra

Disertacinio darbo tema „Plantacinei miškininkystei tinkamų tuopų hibridų klonų ekogenetinis plastiškumas ir adaptacija Lietuvos gamtinėmis-klimatinėmis sąlygomis“

 • Aušra Juškauskaitė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

Disertacinio darbo tema „Miško medžių rūšių fenogenetinio plastiškumo priklausomybė nuo genetinio polimorfizmo“

 • Donatas Stanionis, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinis vadovas habil. dr. Virginijus Sruoga

Disertacinio darbo tema „Didžiojo pušinio straubliuko (Hylobius abietis L.) sąveika su pušų mikobiota ir įtaka medynų sveikatingumui“

 • Milda Viltrakytė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2017-08-31, mokslinis vadovas dr. Kęstutis Armolaitis

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio mikrobiotos anglis ir azotas Lietuvos mineraliniuose dirvožemiuose“

Biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03B)

 • Gintarė Bajerkevičienė, studijų pradžia 2016-10-01 – pabaiga 2020-09-30, mokslinis vadovas prof. dr. Alfas Pliūra

Disertacinio darbo tema ,,Skirtingų medžių rūšių, jų populiacijų ir modeliuojamų besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas jauname amžiuje modeliuojamų klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“

 • Sigitas Tamošaitis, studijų pradžia 2016-10-01 – pabaiga 2020-09-30, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

Disertacinio darbo tema ,,Alnus, Betula ir Ulmus genčių vietinių rūšių natūralios hibridizacijos procesai“

 • Tautvydas Braziulis, studijų pradžia 2015-10-01 – pabaiga 2019-09-30, mokslinis vadovas doc. dr. Sigutė Kuusienė.

Disertacinio darbo tema „Ekologinių sąlygų įtaką hibridinės drebulės skirtingų genotipų klonų išlikimui, augimui bei biomasės kaupimui plantaciniuose želdiniuose”

Fiziniai mokslai, biochemija (04 P)

 • Inga Tamošiūnė, studijų pradžia 2013-10-01 – pabaiga 2017-09-30, mokslinis vadovas dr. Danas Baniulis

Disertacinio darbo tema „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“