Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė

ORCiD iD: 0000-0001-9700-243X
Tel.
+370 616 30 488
E-mail: valda.gudynaite-franckeviciene@lammc.lt
Liepų St. 1, Girionys, LT53101 Kaunas dist., Lithuania

Education

2013–2017 PhD studies, Department of Forest Genetics and Reforestation, Lithuanian Forest Research Institute.

2011–2013 Master of Forestry Sciences, Faculty of Forestry of the Aleksandras Stulginskis University (since 2019 – Vytautas Magnus University Agriculture Academy).

2007–2011 Bachelor of Forestry Sciences, Faculty of Forestry of the Lithuanian Agriculture University (since 2019 – Vytautas Magnus University Agriculture Academy).

In 2007 graduated from professional school Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences.

Academic degrees and pedagogical titles

2017 PhD in Forest Science, Agricultural Sciences. Title of PhD thesis “Ecogentic plasticity and adaptation of poplar hybrids and clones to Lithuanian natural conditions to be used in plantation forestry”.

Research fields

 • Studies on eco-genetic response, adaptation and plasticity of forest tree species under different natural and simulated environment conditions
 • Eco-genetic studies on adaptation, production of poplar hybrids
 • Forest regeneration and sustainability of forest ecosystems under climate change
 • Practical forest tree breeding and gene conservation, developing breeding programmes, delineation of breeding zones
 • Possibilities of forest biofuel use

Professional experience

Since 2022 Researcher, Department of Forest Genetics and Tree Breeding, Institute of Forestry Institute, LAMMC.

2018–2021 Junior Researcher, Department of Forest Genetics and Tree Breeding, Institute of Forestry Institute, LAMMC.

Since 2018 Associate Professor, in 2012–2017 Lecturer at the Faculty of Forestry and Landscape Architecture of Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences. Lectures for students on “Game management”, “Biology of forest mamals and birds”, “Plantation Forestry and biofuel”.

Since 2012 Administrator of vocational training courses in Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences.

In-service training

 • November 14–27, 2021 Scientific visit at Natural Resources Institute Finland, Joensuu Finland.
 • February 25–27, 2020 Scientific visit at Lapland Univesity of Applied Sciences, Rovaniemi, Finland.
 • February 11–12, 2020 Professional visit at Ministry of Environment of Estonia, Tallinn, Estonia.
 • May 13–16, 2019 Scientific visit at Natural Resources Institute Finland, Joensuu Finland.
 • April 15–19, 2019 Research internship at Latvian State Forest Research Institute “Silava”, Salaspils Latvia.
 • April 10–13, 2019 Professional visit at Ogre Technical school, Ogre Latvia.
 • February, 2019 Scientific visit at Latvian State Forest Research Institute “Silava”, Salaspils Latvia.
 • June 18–22, 2018 Research internship at Forest Research Institute, Thessaloniki Greece.
 • October 4–6, 2017 Scientific visit at Inland Norway University of Apllied Sciences, Evenstad Norway.
 • September 12–14, 2016 Scientific visit at Agricultural University of Iceland, Hvanneyri Iceland.
 • October 28–30, 2015 Scientific visit at University of Copenhagen, Frederiksberg Denmark.
 • June 4–7, 2015 Professional visit Luua Forestry School, Luua Estonia.
 • April 6–17, 2015 Research internship at Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala Sweden.
 • September 23–26, 2014 Scientific visit at Novia University of Apllied Sciences, Raseborg Finland.    

Involvement in programmes and projects

 • Since 2020 Postdoc project “Epigenetic and genetic variation of trees, ecogenetic plasticity and adaptation possibilities in climate change”, researcher and leader.
 • 2017–2021 INTERREG project Baltic ForBio, research scientist, partners: Sweden, Norway, Latvia, Finalnd, Estonia, Germany.
 • 2016–2020 International project “Long Term Forest Research CoFoRD Programme: WP3 – FORM ‒ Forest Management ‒ Research required to investigate genetic resistance to ash dieback disease Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea) and the development of disease resistant ash planting stock”, partners: Ireland, France and UK, leader for Lithuania.
 • 2015–2016 Ministry of Environment funded applied research project 'Evaluation of quality requirements for seedlings of native rare tree species at certain age being grown and transplanted in open air ', researcher, project leader V. Suchockas.

MAJOR RESEARCH OUTPUTS

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database (h-index ‒ 10, citations  >400)

 1. Byčenkienė S., Pashneva D., Uogintė I., Pauraitė J., Minderytė A., Davulienė L., Plauškaitė K., Skapasa M., Dudoitis V., Touqeera G., Andriejauskienė J., Araminienė V., Dzenajavičienė E. F., Sicard P., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pedišius N., Lemanas E., Vonžodas T. 2022. Evaluation of the anthropogenic black carbon emissions and deposition on Norway spruce and silver birch foliage in the Baltic region. Environmental Research, 207: 112218. IF – 8,3
 2. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A. 2022. Performance and genetic parameters of poplar hybrids and clones in a field trial are modified by contrasting environmental conditions during the vegetative propagation phase. Plants, 11 (18): 2401. IF – 4,5
 3. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A. 2021. The impact of different environmental conditions during vegetative propagation on growth, survival, and biochemical characteristics in Populus hybrids in clonal field trial. Forests, 12 (7): 892. IF – 3,282
 4. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Suchockas, V. 2020. Ecogenetic plasticity and genetic variation in Populus hybrids under the impact of simulated climate change related stressors. Baltic Forestry, 26 (2): 157–169. IF – 0,722
 5. Pliūra A., Suchockas V., Sarsekova D., Gudynaite V. 2014. Genotypic variation and heritability of growth and adaptive traits, and adaptation of young poplar hybrids at northern margins of natural distribution of Populus nigra in Europe. Biomass and Bioenergy, 70: 513–529. IF – 5,061

Other peer-reviewed publications

 1. Gudynaitė V., Pliūra A., Suchockas V. 2016. Skirtingų tuopų hibridų ir klonų plastiškumas ir genetinė variacija dėl stipriai išreikštų stresorių – dirbtinių šalnų ir sausrų. Miškininkystė, 1 (79): 29–47.

Other publications

 1. Gudynaitė-Franckevičienė V. Height and chloroplast pigments response in Populus hybrids under the impact of different environmental conditions during rooting. Skaitytas pranešimas nuotoliniu būdu ir atspausdintas straipsnis tarptautinės CYSENI-2021 konferencijos (vykusios 2021 m. gegužės mėn.) leidinyje.
 2. Araminienė V., Gudynaitė-Franckevičienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2021. Aplinkos taršos sukelta fotosintezės pigmentų hormezė, 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija jaunieji mokslininkai –žemės ūkio pažangai pranešimų tezės.
 3. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Suchockas 2019. Plasticity and genetic variation of different poplar hybrids and clones under effect of severe stressors – simulated frost, drought, increased UV-B, warm winter. Simpoziumo „Adapting forest to climate change“, įvykusio 2019 m. Parc naturel regional du Haut-Languedoc, Tulūzoje, pranešimai.
 4. Gudynaitė-Franckevičienė V., Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2019. Effects of different climatic conditions on birch and poplar seedlings. Mokslinės konferencijos „Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy pranešimai.
 5. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Suchockas 2018. Tuopų hibridų ir klonų adaptacijos prie šiltų žiemų ir intensyvesnės UV-B spinduliuotės keliamų trikdžių galimybės. Mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ įvykusios 2018 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, pranešimai, 8: 62–63.
 6. Pliūra A., Suchockas V., Gudynaitė V. 2017. Hibridinių drebulių ir hibridinių tuopų selekcija vegetatyviniam dauginimui ir kryžminimams Lietuvoje. Mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ įvykusios 2017 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, pranešimai, 7: 127–128.
 7. Gudynaitė V., Pliūra A., Suchockas V. 2016. Tuopų hibridų ir klonų plastiškumas bei adaptacija esant skirtingiems streso veiksniams. Mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“, įvykusios 2016 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, pranešimai, 6: 216–218.

Popular press articles

 1. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A. 2021. Medžių ilgalaikę adaptaciją ir augimą gali įtakoti ir aplinkos sąlygos dauginimo metu. Mūsų girios, Nr. 12.
 2. Gudynaitė-Franckevičienė V. 2021. Medžioklė ir XXI amžius. Medžioklė, Nr. 7 (62).
 3. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Verbylaitė R. 2021. Hibridinių tuopų selekcinės programos rezultatai - plantacinės miškininkystės plėtrai. Mūsų girios, Nr. 1.
 4. Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Verbylaitė R. 2020. Hibridinės drebulės ir tuopos – trumpos apyvartos želdiniams veisti. Mūsų laikas, Nr. 47.

Book chapter

 1. Poikonen P., Iwarsson Wide M., Laitila J., Gudynaitė- Franckevičienė V., Jakobson I., Luik A., Pošlin L., Gong P., Lazdiņš A., Bermanis R., Birkena-Dzelzkaleja M., Grasmane E., Schultze M., Rimmler T. Mustonen M. 2020. Ekonomiškai efektyvūs ir tvarūs medienos ruošos metodai, p. 85, ISBN 978-952-380-030-4. Leidinys anglų, lietuvių ir kitomis kalbomis.
Lt