Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Dr. Roma Semaškienė

ORCiD iD: 0000-0002-4222-1456

Mob. +370 610 49 326
El. paštas roma.semaskiene@lammc.lt
Instituto Ave. 1, Akademija, 58344 Kėdainiai dist., Lithuania

Education

1982–1987 Lithuanian Academy of Agriculture (since 2019 VMU Academy of Agriculture), Faculty of Agronomy, scientific agronomist.

Academic degree

2000 Doctors’ degree in agronomy in the fields of biomedical sciences, dissertation “Possibilities of the reduce fungicides using for the protection of cereals”.

 

Research fields

 • Cereal diseases caused by necrotrophic and biotrophic pathogens, their epidemiology, and biological characteristics of pathogens
 • Seed-borne diseases of cereals
 • Lupine diseases, their epidemiology and control
 • Impact of climate change on the spread of diseases and insect pests
 • Mycotoxin producers in cereals grain
 • Disease occurrence in different farming systems
 • Integrated pest management (IPM)
 • Application of decision support systems (DSS) and information technologies for plant protection against diseases and pests
 • Effectiveness of biological and chemical plant protection products

Position

 • Since 2019 Chief Researcher of the Department of Plant Pathology and Protection of the Institute of Agriculture, LAMMC
 • Since 2008 Head of the Department of Plant Pathology and Protection of the Institute of Agriculture, LAMMC

Memberships and affiliations with professional organisations

 • Member of the Nordic Association of Agricultural Science (NJF), member of the NJF working group Disease and Pest Prediction
 • Member of NORBARAG (Nordic-Baltic Resistance Action Group), Fungicide Resistance Section
 • Member of the Lithuanian Union of Scientists
 • Member of the Lithuanian Union of Agronomists
 • Member of the Lithuanian Society of Phytopathologists
 • Member of the Joint Research Methodological Commission of the Institute of Agriculture, LAMMC
 • Since 2016 member of the Editorial Board of the scientific journal “Zemdirbyste-Agriculture”
 • Member of the Standing Committee on the Cooperation Memorandum “On Lithuania’s Actions in Implementing the Directive of the European Parliament and the Council Establishing the Basics of Community Actions for Sustainable Use of Plant Protection Products”

Involvemet in programmes and projects

International projects

 • 2019–2024 Stepping-up IPM decision support for crop protection (IPM Decisions), responsible for project activities in Lithuania.
 • 2017–2018 Baltic countries cooperation in developing strategies to foresee outbreaks of Fusarium / Swedish Institute Baltic Sea Cooperation project “Cooperation in the Baltics on the development of strategies to foresee outbreaks of Fusarium damage”, investigator.
 • 2014–2016 FP7-ERANET-2013-RTD “Coordinated Integrated Pest Management in Europe” (C-IPM), coordinator at the ŽI.
 • The French National Institute for Agricultural Research, 32 institutions from 22 countries are participating (led by A. Moatti), responsible for project activities in Lithuania.
 • 2009–2011 EU 7 BP (Call FP7-REGPOT-2008-1) “Food and Feed Laboratory of Varied and Outstanding Research in Estonia” (FLAVOURE), responsible for project activities in Lithuania.
 • 1996–2001 International programme “Application, development and implementation of computer decision-making systems in plant protection in Lithuanian agriculture”, participant.
 • 1997–2000 International programme “Assessment and application of forecasting and signaling methods used in Sweden for plant protection in Lithuania”, participant.
 • 1997–1999 International programme “Harmonization and improvement of pesticide efficacy research in the Nordic-Baltic region”, participant.

National projects

 • 2020–2022 Project „Pupų ir žirnių derlingumą limituojančių veiksnių įvertinimas ir jų valdymas IKOK įrankiais“, leader.
 • 2012–2021 Long-term institutional science programme „Kenksmingieji organizmai agro- ir miško ekosistemose (KOMAS)“, leader.
 • 2018–2020 Project of EIP working groups „Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje – virtualus padėjėjas žemdirbiams“, coordinator at the Institute of Agriculture.
 • 2017–2019 Project of EIP working groups „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų Vartai“, coordinator at the Institute of Agriculture.
 • 2017–2019 Investment project „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“, coordinator at the Institute of Agriculture.
 • 2017–2021 RCL high-level (SMART) project „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse“ (SmartLegume), participant.
 • 2018–2019 ŽŪM MTTV project „Pagrindinių lauko, daržo ir sodo augalų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) gairių parengimas“, leader.
 • 2018–2019 ŽŪM MTTV project „Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, kurio taikymas mažintų neigiamą žemės ūkio poveikį dirvožemiui, vandens telkinių būklei, aplinkos orui ir klimatui parengimas“, participant.
 • 2017–2019 ŽŪM MTTV project „Žalingiausių javų ir pašarinių augalų ligų, plintančių su sėkla, įvertinimas ir jų žalingumo slenksčių nustatymas sertifikuotoje javų ir pašarinių augalų sėkloje“, leader.
 • 2017–2019 ŽŪM MTTV project „Įvairių veislių miglinių javų tinkamumo integruotai kenksmingųjų organizmų kontrolei (IKOK) tyrimai“, participant.
 • 2017–2018 ŽŪM MTTV project „Grūdų pelėsiniais grybais užterštumo dinamika priklausomai nuo klimatinių sąlygų, grūdų sandėliavimo vietų bei sąlygų“, participant.
 • 2014–2016 ŽŪM MTTV project „Plačiausiai ūkiuose auginamų kviečių ir rapsų veislių jautrumo ligoms bei vertingumo tyrimai skirtinguose ligų kontrolės fonuose“, leader.
 • 2013–2015 ŽŪM MTTV project „Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės priemonių tyrimai ekonomiškai svarbiausiuose žemės ūkio augaluose (kviečiuose, miežiuose, rapsuose)“, leader.
 • 2010–2011 ŽŪM MTTV project „Mokslinių rekomendacijų dėl Lietuvos nacionalinio tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo veiksmų plano parengimas“, leader.
 • 2011–2013 MITA project „Naujas antimikrobinis pieno rūgšties bakterijų bioproduktas ekologiškai auginamų grūdų sveikatingumui didinti“ (BIOEKOTECH), participant.
 • 2011–2012 ŽŪM MTTV project „Ligų ir kenkėjų kontrolės lauko augaluose perspektyvos tausaus pesticidų naudojimo kontekste“, leader.
 • 2010–2011 ŽŪM MTTV project „Mokslinių rekomendacijų dėl Lietuvos nacionalinio tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo veiksmų plano parengimas“, leader.
 • 2008–2010 LMT project „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione“ (GENŪKIS), coordinator and participant.
 • 2008–2009 ŽŪM MTTV programme „Augalininkystės plėtra“ project „Grybinių ligų prevencijos priemonės siauralapių pašarinių ir siauralapių sideralinių lubinų pasėliuose“, leader.
 • 2008 LVMSF ir ŽŪM project „Agroekosistemų produktyvumo pokyčiai kintant klimatu“ (AGROKAITA-2), participant.
 • 2007 LVMSF ir ŽŪM project „Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ (AGROKAITA), participant.
 • 2006–2007 ŽŪM MTTV project „Geros augalų apsaugos nuo kenksmingų organizmų javuose praktika“, participant.
 • 2005 LMT project „Grybų Phoma, Alternaria ir Dreschlera oru plintančių sporų koncentracijos ore tyrimai naudojant siurbiančiąją Burkard sporų gaudyklę“, participant.
 • 2003–2005 LMT project „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių saugos priemonių sukūrimas“ (MIKOTOKSINAS), participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Alternatyvios augalų apsaugos priemonės prieš ligas ekologiniams augalininkystės ūkiams“, leader.
 • 2004 ŽŪM MTTV project “Varpinių ir ankštinių javų bei žolynų derliaus formavimas ekologinio ūkininkavimo sistemoje“, participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Augalų apsaugos sistemos sprendimų priėmimo programavimas ir publikavimas internete“, participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Fungicidų veiksmingumo žieminių ir vasarinių javų pasėliuose įvertinimas“, participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Javų grūdų, rapsų sėklų ir linų sėmenų užterštumo mikromicetais įvertinimas derliaus nuėmimo ir sandėliavimo metu bei susikaupusių mikotoksinų nustatymo metodai ir priemonės“, participant.
 • 2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkos konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas, taikant naujas technologijas“, study „Gera augalų apsaugos praktika“, participant.
 • 2002 Programme „Lauko augalų veislių stabilumo, veislinės sėklos dauginimo, sertifikavimo ir prekybos sistemos tyrimai ir plėtra, atsižvelgiant į ES reikalavimus“, study „Javų ligų, plintančių per sėklą, nustatymas pagal tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) taisykles“, participant.
 • 2002–2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkose konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas, taikant naujas technologijas“, study „Salyklinių miežių auginimo technologijų tobulinimas ir salyklo kokybės tyrimai“, participant.
 • 2002–2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkos konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas, taikant naujas technologijas“, study „Augalų apsaugos priemonių efektyvumo monitoringas“, participant.
 • 2002–2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkose konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas“, study „Geros eksperimentinės praktikos modeliniai bandymai augalininkystėje“, participant.

Supervision of PhD studies

 • 2021–2025 Scientific supervisor of Aurimas Sabeckis dissertation “The factors determining the spread, intensity and distribution of diseases caused by pathogens Microdochium in winter wheat”.
 • 2019–2023 Scientific supervisor of Agnė Lukošiūtė-Stasiukonienė dissertation “The influence of agronomic factors on the diseases of winter and spring wheat in the context of climate change”.
 • 2017–2021 Scientific supervisor of Mohammad Almogdad dissertation “The occurrence, harmfulness and control of insect pest species in broad bean (Vicia faba)”, defended in 2021.
 • 2013–2017 Scientific consultant for Karina Stumbrienė’s dissertation “Distribution of Fusarium graminearum fungi, structure of chemotypes, pathogenicity and control in wheat grow in Lithuania”, defended in 2018.
 • 2012–2016 Scientific supervisor of Akvilė Jonavičienė’s dissertation “Causal agents of seedling blight (Fusarium, Microdochium spp.) and snow mould (Microdochium spp.) – their occurrence and damage in cereals”, defended in 2017.
 • 2007–2011 and 2016 Scientific supervisor of Nijolė Liepienė’s dissertation “Identification, pathogenicity, harmfulness and control of lupin anthracnose fungusColletotrichum”, defended in 2016.
 • 2007–2011 Scientific consultant for Gražina Statkevičiūtė’s dissertation “Pyrenophora teres population structure and spring barley resistance to net blotch”, defended in 2011.
 • 2003–2007 Scientific supervisor of Antanas Ronis’s dissertation “Investigation of leaf spotting disease’s (Pyrenophora tritici-repentis, Mycosphaerella graminicola and Phaeosphaeria nodorum) thresholds in winter and spring wheat”, defended in 2008.

SCIENTIFIC PUBLICATIONS (click the link here)

Lt