Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Dr. Roma Semaškienė

ORCiD iD: 0000-0002-4222-1456

Mob. +370 610 49 326
El. paštas roma.semaskiene@lammc.lt
Instituto Ave. 1, Akademija, 58344 Kėdainiai dist.

Education

1982–1987 Scientific agronomist, Lithuanian Academy of Agriculture (since 2019 VMU Academy of Agriculture), Faculty of Agronomy.

Academic degrees and pedagogical titles

2000 Doctors’ degree in agronomy in the fields of biomedical sciences, dissertation “Possibilities of the reduce fungicides using for the protection of cereals”.

Research fields

 • Cereal diseases caused by necrotrophic and biotrophic pathogens, their epidemiology, and biological characteristics of pathogens
 • Seed-borne diseases of cereals
 • Lupine diseases, their epidemiology and control
 • Impact of climate change on the spread of diseases and insect pests
 • Mycotoxin producers in cereal’s grain
 • Disease occurrence in different farming systems
 • Integrated pest management (IPM)
 • Application of decision support systems (DSS) and information technologies for plant protection against diseases and other pests
 • Research on the effectiveness of biological and chemical plant protection products

Professional experience

 • Since 2019 Chief researcher of the Department of Plant Pathology and Protection of the Institute of Agriculture, LAMMC
 • 2014–2020 Deputy Director for experimental development of the Institute of Agriculture, LAMMC
 • Since 2008 Head of the Department of Plant Pathology and Protection of Agriculture of the Institute of Agriculture, LAMMC
 • 2001–2019 Senior researcher of the Department of Plant Pathology and Protection of Agriculture of the Institute of Agriculture, LAMMC
 • 2001 January–March Researcher of the Plant Protection Department of the Lithuanian Institute of Agriculture
 • 1997–2000 PhD student of the Department of Plant Protection of the Lithuanian Institute of Agriculture
 • 1987–1996 Assistant of the Plant Protection Department of the Lithuanian Institute of Agriculture

Other activities

 • Member of the Nordic Association of Agricultural Science (NJF), member of the NJF working group Disease and Pest Prediction
 • Member of NORBARAG (Nordic-Baltic Resistance Action Group),Fungicide Resistance Section
 • 2011–2014Chairperson of NORBARAG
 • Member of the Lithuanian Union of Scientists
 • Member of the Lithuanian Union of Agronomists
 • Member of the Lithuanian Society of Phytopathologists
 • Member of the Joint Research Methodological Commission of the Institute of Agriculture, LAMMC
 • Since 2016 member of the Editorial Board of the scientific journal “Zemdirbyste-Agriculture”
 • Member of the Standing Committee on the Cooperation Memorandum “On Lithuania’s Actions in Implementing the Directive of the European Parliament and the Council Establishing the Basics of Community Actions for Sustainable Use of Plant Protection Products

Participation in scientific programs and projects

International projects

 • 2019–2024 Stepping-up IPM decision support for crop protection (IPM Decisions), responsible for project activities in Lithuania.
 • 2017–2018 Baltic countries cooperation in developing strategies to foresee outbreaks of Fusarium / Swedish Institute Baltic Sea Cooperation project “Cooperation in the Baltics on the development of strategies to foresee outbreaks of Fusarium damage”, investigator.
 • 2014–2016 FP7-ERANET-2013-RTD “Coordinated Integrated Pest Management in Europe” (C-IPM), coordinator at the ŽI.
 • The French National Institute for Agricultural Research, 32 institutions from 22 countries are participating (led by A. Moatti), responsible for project activities in Lithuania.
 • 2009–2011 EU 7 BP (Call FP7-REGPOT-2008-1) “Food and Feed Laboratory of Varied and Outstanding Research in Estonia” (FLAVOURE), responsible for project activities in Lithuania.
 • 1996–2001 International programme “Application, development and implementation of computer decision-making systems in plant protection in Lithuanian agriculture”, participant.
 • 1997–2000 International programme “Assessment and application of forecasting and signaling methods used in Sweden for plant protection in Lithuania”, participant.
 • 1997–1999 International programme “Harmonization and improvement of pesticide efficacy research in the Nordic-Baltic region”, participant.

National projects

 • 2020–2022 Project „Pupų ir žirnių derlingumą limituojančių veiksnių įvertinimas ir jų valdymas IKOK įrankiais“, leader.
 • 2012–2021 Long-term institutional science programme „Kenksmingieji organizmai agro- ir miško ekosistemose (KOMAS)“, leader.
 • 2018–2020 Project of EIP working groups „Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje – virtualus padėjėjas žemdirbiams“, coordinator at the Institute of Agriculture.
 • 2017–2019 Project of EIP working groups „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų Vartai“, coordinator at the Institute of Agriculture.
 • 2017–2019 Investment project „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“, coordinator at the Institute of Agriculture.
 • 2017–2021 RCL high-level (SMART) project „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse“ (SmartLegume), participant.
 • 2018–2019 ŽŪM MTTV project „Pagrindinių lauko, daržo ir sodo augalų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) gairių parengimas“, leader.
 • 2018–2019 ŽŪM MTTV project „Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, kurio taikymas mažintų neigiamą žemės ūkio poveikį dirvožemiui, vandens telkinių būklei, aplinkos orui ir klimatui parengimas“, participant.
 • 2017–2019 ŽŪM MTTV project „Žalingiausių javų ir pašarinių augalų ligų, plintančių su sėkla, įvertinimas ir jų žalingumo slenksčių nustatymas sertifikuotoje javų ir pašarinių augalų sėkloje“, leader.
 • 2017–2019 ŽŪM MTTV project „Įvairių veislių miglinių javų tinkamumo integruotai kenksmingųjų organizmų kontrolei (IKOK) tyrimai“, participant.
 • 2017–2018 ŽŪM MTTV project „Grūdų pelėsiniais grybais užterštumo dinamika priklausomai nuo klimatinių sąlygų, grūdų sandėliavimo vietų bei sąlygų“, participant.
 • 2014–2016 ŽŪM MTTV project „Plačiausiai ūkiuose auginamų kviečių ir rapsų veislių jautrumo ligoms bei vertingumo tyrimai skirtinguose ligų kontrolės fonuose“, leader.
 • 2013–2015 ŽŪM MTTV project „Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės priemonių tyrimai ekonomiškai svarbiausiuose žemės ūkio augaluose (kviečiuose, miežiuose, rapsuose)“, leader.
 • 2010–2011 ŽŪM MTTV project „Mokslinių rekomendacijų dėl Lietuvos nacionalinio tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo veiksmų plano parengimas“, leader.
 • 2011–2013 MITA project „Naujas antimikrobinis pieno rūgšties bakterijų bioproduktas ekologiškai auginamų grūdų sveikatingumui didinti“ (BIOEKOTECH), participant.
 • 2011–2012 ŽŪM MTTV project „Ligų ir kenkėjų kontrolės lauko augaluose perspektyvos tausaus pesticidų naudojimo kontekste“, leader.
 • 2010–2011 ŽŪM MTTV project „Mokslinių rekomendacijų dėl Lietuvos nacionalinio tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo veiksmų plano parengimas“, leader.
 • 2008–2010 LMT project „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione“ (GENŪKIS), coordinator and participant.
 • 2008–2009 ŽŪM MTTV programme „Augalininkystės plėtra“ project „Grybinių ligų prevencijos priemonės siauralapių pašarinių ir siauralapių sideralinių lubinų pasėliuose“, leader.
 • 2008 LVMSF ir ŽŪM project „Agroekosistemų produktyvumo pokyčiai kintant klimatu“ (AGROKAITA-2), participant.
 • 2007 LVMSF ir ŽŪM project „Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ (AGROKAITA), participant.
 • 2006–2007 ŽŪM MTTV project „Geros augalų apsaugos nuo kenksmingų organizmų javuose praktika“, participant.
 • 2005 LMT project „Grybų Phoma, Alternaria ir Dreschlera oru plintančių sporų koncentracijos ore tyrimai naudojant siurbiančiąją Burkard sporų gaudyklę“, participant.
 • 2003–2005 LMT project „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių saugos priemonių sukūrimas“ (MIKOTOKSINAS), participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Alternatyvios augalų apsaugos priemonės prieš ligas ekologiniams augalininkystės ūkiams“, leader.
 • 2004 ŽŪM MTTV project “Varpinių ir ankštinių javų bei žolynų derliaus formavimas ekologinio ūkininkavimo sistemoje“, participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Augalų apsaugos sistemos sprendimų priėmimo programavimas ir publikavimas internete“, participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Fungicidų veiksmingumo žieminių ir vasarinių javų pasėliuose įvertinimas“, participant.
 • 2004 ŽŪM MTTV project „Javų grūdų, rapsų sėklų ir linų sėmenų užterštumo mikromicetais įvertinimas derliaus nuėmimo ir sandėliavimo metu bei susikaupusių mikotoksinų nustatymo metodai ir priemonės“, participant.
 • 2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkos konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas, taikant naujas technologijas“, study „Gera augalų apsaugos praktika“, participant.
 • 2002 Programme „Lauko augalų veislių stabilumo, veislinės sėklos dauginimo, sertifikavimo ir prekybos sistemos tyrimai ir plėtra, atsižvelgiant į ES reikalavimus“, study „Javų ligų, plintančių per sėklą, nustatymas pagal tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) taisykles“, participant.
 • 2002–2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkose konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas, taikant naujas technologijas“, study „Salyklinių miežių auginimo technologijų tobulinimas ir salyklo kokybės tyrimai“, participant.
 • 2002–2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkos konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas, taikant naujas technologijas“, study „Augalų apsaugos priemonių efektyvumo monitoringas“, participant.
 • 2002–2003 Programme „Vidaus ir užsienio rinkose konkurencingos augalininkystės produkcijos, atitinkančios ES kokybės reikalavimus, išauginimas ir sandėliavimas“, study „Geros eksperimentinės praktikos modeliniai bandymai augalininkystėje“, participant.

Supervision and co-supervision of PhD projects

 • 2021–2025 Scientific supervisor of Aurimas Sabeckis dissertation “The factors determining the spread, intensity and distribution of diseases caused by pathogens Microdochium in winter wheat”.
 • 2019–2023 Scientific supervisor of Agnė Lukošiūtė-Stasiukonienė dissertation “The influence of agronomic factors on the diseases of winter and spring wheat in the context of climate change”.
 • 2017–2021 Scientific supervisor of Mohammad Almogdad dissertation “The occurrence, harmfulness and control of insect pest species in broad bean (Vicia faba), defended in 2021.
 • 2013–2017 Scientific consultant for Karina Stumbrienė’s dissertation “Distribution of Fusarium graminearum fungi, structure of chemotypes, pathogenicity and control in wheat grow in Lithuania”, defended in 2018.
 • 2012–2016 Scientific supervisor of Akvilė Jonavičienė’s dissertation “Causal agents of seedling blight (Fusarium, Microdochium spp.) and snow mould (Microdochium spp.) – their occurrence and damage in cereals”, defended in 2017.
 • 2007–2011 and 2016 Scientific supervisor of Nijolė Liepienė’s dissertation “Identification, pathogenicity, harmfulness and control of lupin anthracnose fungusColletotrichum”, defended in 2016.
 • 2007–2011 Scientific consultant for Gražina Statkevičiūtė’s dissertation “Pyrenophora teres population structure and spring barley resistance to net blotch”, defended in 2011.
 • 2003–2007 Scientific supervisor of Antanas Ronis’s dissertation “Investigation of leaf spotting disease’s (Pyrenophora tritici-repentis, Mycosphaerella graminicola and Phaeosphaeria nodorum) thresholds in winter and spring wheat”, defended in 2008.

Awards

 • 2008 Laureate of the Lithuanian Science Prize (with co-authors I. Brazauskienė and Z. Dabkevičius) for the series of works “Research on the spread of fungal diseases of agricultural plants and the development and implementation of effective control methods (1982–2007)”.
 • 2014 Order “For services to the Lithuanian countryside”.

MAJOR RESEARCH OUTPUTS

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database

 1. Kadžienė G., Pranaitienė S., Auškalnienė O., Veršulienė A., Supronienė S., Žvirdauskienė R., Gecaitė V., Cesevičienė J., Semaškienė R. 2023. Oilseed rape, wheat, and barley grain contamination as affected by different glyphosate usage. Plants, 12 (6): 1335. IF – 4,658
 2. Šarūnaitė L., Toleikienė M., Arlauskienė A., Razbadauskienė K., Deveikytė I., Supronienė S., Semaškienė R., Kadžiulienė Ž. 2022. Effects of pea (Pisum sativum L.) cultivars for mixed cropping with oats (Avena sativa L.) on yield and competition indices in an organic production system. Plants, 11 (21): 2936. IF – 4,658
 3. Almogdad M., Semaškienė R. 2022. Abundance, harmfulness, and control of pea leaf weevil in broad beans (Vicia faba Linn.). Agriculture, 12 (3): 394. IF – 3,408

 4. Semaškienė R., Jonavičienė A., Razbadauskienė K., Deveikytė I., Sabeckis A., Supronienė S., Šarūnaitė L., Kadžiulienė Ž. 2022. The response to crop health and productivity of field pea (Pisum sativum L.) at different growing conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 72 (1): 923–930. IF – 1,931

 5. Kochiieru Y., Mankevičienė A., Cesevičienė J., Semaškienė R., Ramanauskienė J., Gorash A., Janavičienė S., Venslovas E. 2021. The impact of harvesting time on Fusarium mycotoxins in spring wheat grain and their interaction with grain quality. Agronomy, 11 (4): 642. IF – 3,949
 6. Jørgensen L. N., Matzen N., Heick T. M., Havis N., Holdgate S., Clark B., Blake J., Glazek M., Korbas M., Danielewicz J., Maumene C., Rodemann B., Weigand S., Kildea S., Bataille C., Brauna-Morževska E., Gulbis K., Ban R., Berg G., Semaskiene R., Stammler G. 2021. Decreasing azole sensitivity of Z. tritici in Europe contributes to reduced and varying field efficacy. Journal of Plant Diseases and Protection, 128 (1): 287–301IF – 1,847
 7. Almogdad M., Semaškienė R. 2021. The occurrence and control of black bean aphids (Aphis fabae Scop.) in broad bean. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (2): 165–172. IF – 1,281
 8. Almogdad M., Tamošiūnas K., Semaškienė R. 2020. Changes in Sitona lineatus abundance in faba beans as influenced by the air temperature and rainfall in the three decades. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (2): 139–146. IF – 0,833
 9. Kochiieru Y., Mankevičienė A., Cesevičienė J., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Janavičienė S. 2020. The influence of harvesting time and meteorological conditions on the occurrence of Fusarium species and mycotoxin contamination of spring cereals. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100 (7): 2999–3006. IF – 3,638
 10. Mankevičienė A., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Kochiieru Y., Janavičienė S., Jonavičienė A. 2019. Do black dots on wheat grains have an impact on deoxynivalenol accumulation? Zemdirbyste-Agriculture, 106 (3): 249–256. IF – 0,833
 11. Jørgensen L. N., Matzen N., Hansen J. G., Semaskiene R., Korbas M., Danielewicz J., Glazek M., Maumene C., Rodemann B., Weigand S., Hess M., Blake J., Clark B., Kildea S., Batailles Ch., Ban R., Havis N., Treikale O. 2018. Four azoles’ profile in the control of Septoria, yellow rust and brown rust in wheat across Europe. Crop Protection, 105: 16–27. IF – 2,172
 12. Stumbriene K., Gudiukaitė R., Semaskiene R., Svegzda P., Jonaviciene A., Suproniene S. 2018. Screening of new bacterial isolates with antifungal activity and application of selected Bacillus sp. cultures for biocontrol of Fusarium graminearum under field conditions. Crop Protection, 113: 22–28. IF – 2,172
 13. Ramanauskienė J., Semaškienė R., Jonavičienė A., Ronis A. 2018. The effect of crop rotation and fungicide seed treatment on take-all in winter cereals in Lithuania. Crop Protection, 110: 14–20. IF – 2,172
 14. Jonavičienė A., Supronienė S., Semaškienė R. 2016. Microdochium nivale and M. majus as seedling blight causative agents in spring cereals. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (4): 363–368. IF – 0,644
 15. Wieczorek T. M., Semaškienė R., Mehl A., Sierotzki H., Stammler G., Justesen A. F., Jørgensen L. N. 2015. Impact of DMI and SDHI fungicides on disease control and CYP51 mutations in populations of Zymoseptoria tritici from Northern Europe. European Journal Plant Pathology, 143 (4): 861–871. IF – 1,478
 16. Supronienė S., Semaskiene R., Juodeikiene G., Mankeviciene A., Cizeikiene D., Vidmantiene D., Basinskiene L., Sakalauskas S. 2015. Seed treatment with lactic acid bacteria against seed-borne pathogens of spring wheat. Biocontrol Science and Technology, 25 (2): 144–154. IF – 0,848
 17. Ramanauskienė J., Gaurilčikienė I., Semaškienė R., Jonavičienė A. 2014. Incidence of eyespot on winter triticale and quantification of Oculimacula spp. population using real-time PCR in Lithuania. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 64 (7): 599–605. IF – 0,646
 18. Ronis A., Jørgensen L. N., Semaškienė R., Gaurilčikienė I., Ramanauskienė J. 2014. Microdochium nivale and M. majus as seedling blight causative agents in spring cereals. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (2): 177–184. IF – 0,420
 19. Statkevičiūtė G., Jonavičienė K., Semaškienė R., Leistrumaitė A., Dabkevičius Z., Brazauskas G. 2012. Population structure of the barley pathogen Pyrenophora teres f. teres in Lithuania. Journal of Plant Pathology, 98 (3): 601–608. IF – 0.910
 20. Supronienė S., Mankevičienė A., Kadžienė G., Kačergius A., Feiza V., Feizienė D., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Tamošiūnas K. 2012. The impact of tillage and fertilization on Fusarium infection and mycotoxin production in wheat grains. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 265–272. IF – 0.567
 21. Brazauskienė I., Petraitienė E., Brazauskas G., Semaškienė R. 2011. Medium-term trends in dark leaf and pod spot epidemics in Brassica napus and Brassica rapa in Lithuania. Journal of  Plant Diseases and Protection, 118 (6): 197 IF – 0,489
 22. Ronis A., Semaškienė R. 2011. Relationship of AUDPC values of tan spot and Stagonospora glume blotch with grain infection in winter and spring wheat. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (1): 1118. IF – 0,327
 23. Suproniene S., Mankeviciene A., Kadziene G., Feiziene D., Feiza V., Semaskiene R., Dabkevicius Z. 2011. The effect of different tillage-fertilization practices on the mycoflora of wheat grains. Agricultural and Food Science, 20 (4): 315 IF – 0,923
 24. Statkevičiūtė G., Brazauskas G., Semaškienė R., Leistrumaitė A., Dabkevičius Z. 2010. Pyrenophora teres genetic diversity as detected by ISSR analysis. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (4): 91–98. IF – 0,232
 25. Suproniene S., Justesen A. F., Nicolaisen M., Mankeviciene A., Dabkevicius Z., Semaskiene R., Leistrumaite A.  2010. Distribution of trichothecene and zearalenone producing Fusarium species in grain of different cereal species and cultivars grown under organic farming conditions in Lithuania. Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), 17 (1): 45–52.  IF – 1,062

Other peer-reviewed publications

 1. Liepienė N., Semaškienė R. 2016. Skirtingų lubinų veislių jautrumas antraknozei (Colletotrichum spp.). Žemės ūkio mokslai, 23 (1): 11–19.
 2. Ronis A., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Liatukas Ž. 2009. Influence of leaf diseases on grain yield and yield components in winter wheat. Journal of Plant Protection Research, 49 (2): 151–157.
 3. Sarūnaite L., Deveikyte I., Semaskiene R., Kadziulienė Z. 2009. The influence of grain legumes on spring wheat formation and phytosanitary state. Agronomy Research. Fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region, 7 (1): 465–470.
 4. Dabkevičius Z., Sinkevičienė J., Semaškienė R., Sirvydas A., Kerpauskas P. 2008. The effect of thermal treatment on spring barley seed infection and germination. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 172–182.
 5. Deveikytė I., Semaškienė R., Leistrumaitė A. 2008. Javų ir piktžolių konkurencija ekologinės žemdirbystės sąlygomis. Zemdirbyste-Agriculture. 95 (2): 3–15.
 6. Kadžiulienė Ž, Šarūnaitė L., Deveikytė I., Semaškienė R. 2008. Development of spring cereal diseases in pea/spring cereal intercrops. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 421–427.
 7. Lazauskas S., Rainys K., Semaškienė R., Povilaitis V., Rudokas V. 2008. Bulvių veislių derliaus stabilumas ir priklausomumas nuo oro temperatūros bei kritulių. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 110–121.
 8. Semaškienė R., Brazauskienė I., Lisova R., Liepienė N., Maknickienė Z. 2008. The incidence of anthracnose (Colletotrichum spp.) on lupine seed. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3):144–150.
 9. Smatas R., Tamosiunas K., Semaskiene R., Dabkevicius Z., Lazauskas S. 2008. Trends in aphid occurrence in spring barley in 1976-2007. Journal of Plant Protection Research, 48 (3): 275–282.
 10. Šmatas R., Semaškienė R., Lazauskas S. 2008. The impact of the changing climate conditions on the occurrence of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata). Zemdirbyste-Agriculture, 95 (3): 235–241.
 11. Feizienė D., Feiza V., Semaškienė R., Kadžienė G. 2006. Ekonominis ir energetinis žieminių kviečių derliaus ir kokybės įvertinimas skirtingose žemdirbystės sistemose. Zemdirbyste-Agriculture, 93 (2): 65–89.
 12. Mankevičienė A., Gaurilčikienė I., Dabkevičius Z., Semaškienė R., Mačkinaitė R., Supronienė S. 2006. Mycotoxin contamination of Lithuania-grown cereal grain and factors determining it. Ekologija,  3: 21–27.
 13. Ronis A., Semaškienė R. 2006. Development of tan spot (Pyrenophora tritici-repentis) in winter wheat under field conditions. Agronomy Research,  4: 331–334.
 14. Semaškienė R., Mankevičienė A., Dabkevičius Z. and Supronienė S. 2006. Effect of fungicides on Fusarium infection and production of deoxynivalenol in spring cereals. Agronomy Research, 4: 363–366.
 15. Semaškienė R., Mankevičienė A., Dabkevičius Z., Leistrumaitė A. 2005. Toxic fungi infection and mycotoxin level in organic grain. Botanica Lithuanica, 7: 17–25.
 16. Lazauskas S., Semaškienė R., Paplauskienė V. 2005. Azoto trąšų ir fungicidų įtaka salyklinių miežių įvairių veislių grūdų derliui ir stambumui kontrastingomis meteorologinėmis sąlygomis. Zemdirbyste-Agriculture, 92: 52–65.
 17. Dabkevičius Z., Sinkevičienė J., Semaškienė R., Šaluchaitė A. 2005. Lietuvoje auginamų vasarinių miežių veislių sėklos užkrėstumas mikromicetais. Zemdirbyste-Agriculture, 92: 106–119.
 18. Semaškienė R., Ronis A. 2005. Leaf spotting disease – induced losses in wheat. Lucrari stiintifice. Seria Agronomie. Iasi. Romania, 48: 498–503.
 19. Semaškienė R., Ronis A. 2004. Incidence and severity of leaf-spotting diseases of winter wheat in Lithuania. Agronomijas Vestis. Journal of Latvian Agronomy, 7: 98–102.
 20. Semaskiene R., Tamosiunas K., Dabkevicius Z. 2003. Experience of using reduced dosages of fungicides for winter wheat in Lithuania. DIAS report. Plant Production, 96: 123–129.
 21. Dabkevičius Z., Semaškienė R. 2022. The control of ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) ascoscarpus formation under the impact of chemical and biological seed dressing. Plant Protection Science, 38 (2): 681–683.
 22. Semaškienė R., Tamošiūnas K., Dabkevičius Z. 2002. Control of powdery mildew, Blumeria graminis (DC), in spring and winter wheat with Decision Support System based on assessments and weather data. Plant Protection Science, 38 ( 2): 85–87.
 23. Semaškienė R. 2002. Disease control in cereals in organic farming. Scientific Aspects of Organic Farming. Proceedings of the Conference. Jelgava, Latvia, p. 181–185.
 24. Dabkevičius Z., Semaškienė R. 2001. Occurrence and harmfulness of ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) in cereal crops in Lithuania. Biologija, 3: 8–10.
 25. Tamošiūnas K., Semaškienė R., Dabkevičius Z. 2000. Development and implementation of cost-efficient plant protection technology using decision support systems in Lithuania conditions. Bulletin OEPP/EPPO,  30: 69–76.
 26. Semaškienė R., Dabkevičius Z. 2000. Bioprepatratų, naudotų sėklai apvelti, įtaka varpinių javų ligotumui ir derliui. Žemdirbystė-Agriculture, 69: 108–120.
 27. Šurkus J., Semaškienė R., Semaška J. 2000. Kompleksiškas pesticidų ir karbamido naudojimas vasariniuose kviečiuose. Žemdirbystė-Agriculture, 70: 129–158.
 28. Semaškienė R. 2000. Biopreparatų įtaka javų sėklų bei daigų ligotumui. Žemdirbystė-Agriculture, 70: 145–159.
 29. Šurkus J., Semaška J., Semaškienė R. 1999. Kompleksiškas pesticidų ir karbamido naudojimas miežiuose. Žemdirbystė-Agriculture, 65: 90–107.
 30. Dabkevičius Z., Semaškienė R., Gaurilčikienė I. 1998. Beicų efektyvumas žieminiams kviečiams. Žemdirbystė-Agriculture, 62: 105–119.

Books

 1. Brazauskienė I., Semaškienė R. (eds.). 2006. Field Plant Diseases and Pests. Lithuanian Institute of Agriculture, 276 p. ISBN 9955-650-12-5
 2. Gaurilčikienė I., Semaškienė R. (eds.). 2004. Rules of Good Plant Protection Practice. Lithuanian Institute of Agriculture, 314 p. ISBN 9986-527-99-6

Book chapters

 1. Semaškienė R., Brazauskienė I., Supronienė S. 2013. Methodology for determining the phytosanitary status of cereal and rape seeds. Scientific Methodologies for Innovative Research in Agricultural and Forestry Sciences. LAMMC, p. 288–298. ISBN 978-9955-37-149-6
 2. Semaškienė R. 2002. Phenological stages of field plants. Šurkus J., Gaurilčikiene I. (eds). Agricultural Plant Pests, Diseases, and their Accounting. Lithuanian Institute of Agriculture, p. 23–37. ISBN 9986-527-88-0
 3. Dabkevičius Z., Gaurilčikienė I., Semaškienė R. 2002. Diseases of bell-shaped cereals. Šurkus J., Gaurilčikiene I. (eds). Agricultural Plant Pests, Diseases, and their Accounting. Lithuanian Institute of Agriculture, p. 80–133. ISBN 9986-527-88-0

Brochures

 1. Semaškienė R. (ed.). 2009. Towards Implementation of Sustainable Use Directive: New Challenges and Opportunities for Agriculture. Conference abstracts. Vilnius, Lithuania, 23–24 July 2009, 30 p.
 2. Semaškienė R., Brazauskienė I. (eds). 2009. Dr. habil. Jonas Šurkus. Bibliography. Lithuanian Institute of Agriculture, 72 p.
 3. Petraitis V., Semaškienė R. 2005. Spring Wheat. Research results and cultivation experience. Lithuanian Institute of Agriculture, 80 p.
 4. Tamošiūnas K., Semaškienė R. 2002. Decision supporting system for the protection of cereals against diseases. Lithuanian Institute of Agriculture, 36 p.

Recommendations

 1. Semaškienė R., Mankevičienė A., Supronienė S., Juodeikienė G. 2014. Antimikrobinių pieno rūgšties bakterijų eksperimentinių produktų panaudojimo nuo javų sėklų patogenų galimybės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 33–35.
 2. Mankevičienė A., Supronienė S., Semaškienė R. 2014. Javų auginimo technologijų įtaka Fusarium grybų išplitimui bei mikotoksinų susikaupimui grūduose ir produkcijos atitikimui išskirtinės kokybės reikalavimams. Projekto „Augalų apsaugos reikšmė konkurencingos ir išskirtinės kokybės produkcijos gamybai tausojančios žemdirbystės sąlygomis“ rekomendacijos. LAMMC, p. 7–9.
 3. Semaškienė R., Liepienė N., Maknickienė Z., Lisova R. 2010. Grybinių ligų prevencija siauralapių pašarinių ir sideralinių lubinų pasėliuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LAMMC ŽI, p. 32.
 4. Auškalnienė O.,Mankevičienė A., Supronienė S., Semaškienė R. 2009. Augimo reguliatorių įtaka žieminių kviečių produktyvumui ir mikromicetų bei mikotoksinų kiekiui grūduose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 28–29.
 5. Auškalnis A., Feiza V., Semaškienė R. 2008. Bearimis žemės dirbimas auginant javus lengvo priemolio dirvose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 6–8.
 6. Ronis A., Semaškienė R. 2007. Nekrotrofinių patogenų, sukeliančių žieminių ir vasarinių kviečių lapų dėmėtliges, žalingumo nustatymas. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 36–37.
 7. Semaškienė R., Gaurilčikienė I., Brazauskienė I., Mankevičienė A., Dabkevičius Z., Gruzdevienė E., Supronienė S., Ronis A. 2007. Mikotoksinus gaminančių mikroskopinių grybų kaupimosi galimybės grūduose, sėklose, bulvių gumbuose lauko sąlygomis ir jų prevencija. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 38–39.
 8. Semaškienė R., Leistrumaitė A., Mankevičienė A., Supronienė S., Cesevičienė J., Deveikytė I. 2007. Varpinių javų veislių kokybinis ir ūkinis vertingumas ekologinės žemdirbystės sąlygomis. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 12–14.
 9. Semaškienė R. 2001. Fungicidų normos vasariniuose kviečiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 15–16.
 10. Semaškienė R. 2001. Beicų veiksmingumas vasariniuose miežiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 16–17.
 11. Semaškienė R. 2001. Fungicidų normos vasariniuose miežiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 17–18.
 12. Bučienė A., Antanaitis Š., Šlepetienė A., Mašauskienė A., Semaškienė R., Auškalnienė O. 2000. Įvairaus Chemizavimo lygio žemdirbystės sistemų Lietuvos regionuose įvertinimas. Vidurio Lietuvos regionas. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 8.
 13. Semaškienė R., Dabkevičius Z., Tamošiūnas K., Valskytė A., Veitienė R. 2000. Sumažintų fungicidų normų naudojimas žieminiuose kviečiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 30–31.
 14. Semaškienė R., Tamošiūnas K., Dabkevičius Z. 2000. Sumažintų fungicidų normų naudojimas vasariniuose kviečiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 31–32.
 15. Semaškienė R., Tamošiūnas K., Dabkevičius Z., Valskytė A., Veitienė R. 2000. Sumažintų fungicidų normų naudojimas vasariniuose miežiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 32–33.
 16. Šurkus J., Semaška J., Semaškienė R. 1999. Kompleksiškas pesticidų ir karbamido naudojimas vasariniuose kviečiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 30–32.
 17. Dabkevičius Z., Semaškienė R., Gaurilčikienė I. 1998. Beicų efektyvumas žieminiams kviečiams. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 19–21.
 18. Šurkus J., Semaška J., Semaškienė R. 1998. Kompleksiškas pesticidų ir karbamido naudojimas miežiuose. Rekomendacijos žemdirbystei. LŽI, p. 27–29.
Lt