Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Simona Pranaitienė

 ORCiD iD: 0000-0002-4329-995X
Mob. +370 626 41 491
E-mail:
simona.pranaitiene@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainiai distr., Lithuania

Education

2009–2011 Master's degree in Business Administration, Lithuanian University of Agriculture (since 2019 Vytautas Magnus University Agriculture Academy).

2005–2009 Bachelor's degree in Environmental Engineering, Lithuanian University of Agriculture.

Research fields

 • Studies of soil physical properties in various agro-ecosystems

Professional experience

Since 2012 Junior Researcher, Institute of Agriculture, LAMMC.

2011–2012 Technician, Institute of Agriculture, LAMMC.

Memberships and affiliations with professional organizations

 • Since 2012 Member of Lithuanian Soil Science Society at the Lithuanian Academy of Sciences.

In-service training

 • October 8, 2020 Training at the conference “Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui”, Akademija, Kėdainiai distr., duration 4 h.
 • July 3, 2020 Training at the conference “Augalų apsaugos produktų ir trąšų tinkamo laiko parinkimas žieminių rapsų ir žieminių kviečių auginimo technologijose”, Akademija, Kėdainiai distr., duration 4 h.
 • February 20, 2015 Workshop “Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Biomedicinos mokslų šaltiniai”.
 • October 2–3, 2014 Scientific expedition “Dirvožemio dangos ypatumai Lietuvos pajūryje”.
 • June 30, 2014 Workshop “Žieminių ir vasarinių kviečių statikos kontrolė“.
 • December 11–12, 2013 Workshop “Darbas su dirvožemio fizikinių savybių tyrimų įranga“.
 • October 8–9, 14–15, 28–29, 2013 Training according to project “Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB).
 • October 3–4, 2013 Scientific expedition “Dirvožemio dangos ypatumai Dainavos lygumoje“.
 • May 24, 2012 Workshop “Bearimo žemės dirbimo technologijų taikymas“.
 • May 24, 2012 Wokshop “Vizualus pasėlių piktžolėtumo vertinimas“.

Involvement in programmes and projects

International projects

 • 2021–2024 Horizon 2020 EJP SOIL project “Agroecological Strategies for an Efficient Functioning of Plant – Soil Biota Interactions to Increase SOC Sequestration” (AGROECOseqC).
 • 2021–2024 EJP Soil European Joint Programme project “Sensor data for downscaling digital soil maps to higher resolutions” (SensRes).
 • 2021–2024 Horizon 2020 Programme, Project “Mechanisms underlying trade-offs between carbon sequestration, greenhouse gas emissions and nutrient losses in soils under conservation agriculture in Europe” (TRACE-Soils).

National projects

 • 2019–2021 “Glyphosate, metabolite AMPA and gluphosinate residues in the soil and grain and its degradation time”, supported by the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania. Participant
 • 2017–2021 High level R&D project (SMART) funded by the Lithuanian Research Council “Enhancement of the multifunctional properties of legumes in feed and food value chains” (SmartLegume) Participant
 • 2015-2018 Participant of the Project “The influence of long-term contrasting intensity resources management on genesis of different soils and to other agro-ecosystems components” (SIT-9/2015) of the National Scientific Programme “Sustainability of Agro-Forest and Water Ecosystems” financed by Research Council of Lithuania.
 • 2015–2018 Participant of the Projenct “Establishment and diversity of a newly emerging cereal pathogen in the agroecosystem due to changing climate and farming practices” (EDNEPA), according to the National Science Program “Sustainability of agricultural, forest and water ecosystems”.
 • 2014–2015  Participant of the Project “The status of agricultural crops and yield forecast in Lithuania” (No. MT/14-1), financed by Lithuanian Ministry of Agriculture.

MAJOR RESEARCH OUTPUTS

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database

 1. Kadžienė G., Pranaitienė S., Auškalnienė O., Veršulienė A., Supronienė S., Žvirdauskienė R., Gecaitė V., Cesevičienė J., Semaškienė R. 2023. Oilseed rape, wheat, and barley grain contamination as affected by different glyphosate usage. Plants, 12 (6): 1335. IF – 4,658
 2. Kochiieru M., Feiza V., Feiziene D., Lamorski K., Deveikyte I., Seibutis V., Pranaitiene S. 2023. Long-term contrasting tillage in Cambisol: Effect on water-stable aggregates, macropore network and soil chemical properties. International Agrophysics, 37 (1): 59–67. IF – 1,627  
 3. Veršulienė A., Kadžienė G., Kochiieru M., Pranaitienė S., Meškauskienė L., Auškalnienė O. 2022. Response of spring barley root and soil physical properties to changes under cover crop and different tillage. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (4): 291–296. IF – 1,281
 4. Kochiieru M., Feiza V., Feizienė D., Volungevičius J., Deveikytė I., Seibutis V., Pranaitienė S. 2021. The effect of environmental factors and root system on CO2 efux in different types of soil and land uses. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (1): 3–10. IF – 1,281
 5. Kadziene G., Suproniene S., Auskalniene O., Pranaitiene S., Svegzda P., Versuliene A., Ceseviciene J., Janusauskaite D., Feiza V. 2020. Tillage and cover crop influence on weed pressure and Fusarium infection in spring cereals. Crop Protection, 127: 104966. IF – 2,571
 6. Suproniene S., Kadziene G., Irzykowski W., Sneideris D., Ivanauskas A., Sakalauskas S., Serbiak P., Svegzda P., Kelpsiene J., Pranaitiene S., Jedryczka M. 2019. Asymptomatic weeds are frequently colonized by pathogenic species of Fusarium in cereal-based crop rotations. Weed Research, 59: 312–323. IF – 2,011
 7. Feiza V., Feizienė D., Sinkevičienė A., Bogužas V., Putramentaitė A., Pranaitienė S., Steponavičienė V., Deveikytė I., Seibutis V.  2015. Soil water capacity, pore-size distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (1): 3–14. IF – 0,579

Recommendations

 1. Feiza V., Feizienė D., Deveikytė I., Seibutis V., Pranaitienė S., Parašotas I., Šlepetienė A., Veršulienė A., Amalevičiūtė-Volungė K., Janušauskaitė D., Karčauskienė D., Skuodienė R., Volungevičius J., Kochiieru M., Kačergius A., Vilkienė M. 2022. Rudžemio ir balkšvažemio našumo potencialas taikant skirtingo intensyvumo žemėnaudą. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 32–33.
 2. Kadžienė G., Pranaitienė S., Auškalnienė O., Povilaitis V., Supronienė S., Žvirdauskienė R., Barčauskaitė K., Semaškienė R. 2022. Glifosato ir jo skilimo produkto AMPA likučiai dirvoje ir grūduose bei jų skilimo trukmė. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 22–23.
 3. Feizienė D., Janušauskaitė D., Feiza V., Kochiieru M., Antanaitis Š., Deveikytė I., Seibutis V., Pranaitienė S. 2021. Šiaudų panaudojimo būdai taikant intensyvią sėjomainą. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 31–32.
 4. Feiza V., Feizienė D., Liaudanskienė I., Šlepetienė A., Deveikytė I., Pranaitienė S., Gaurilčikaitė R., Amalevičiūtė-Volungė K., Veršulienė (Putramentaitė) A., Jokubauskaitė I., Bunevičiutė L., Kochiieru M., Bogužas V., Marcinkevičienė A., Aleinikovienė J., Butkevičienė L., Sinkevičienė A., Vaisvalavičius R., Steponavičienė V., Volungevičius J., Ambrazaitienė D., Karčauskienė D., R. Skuodienė, Velykis A., Satkus A.). 2018. Tvarus skirtingos genezės dirvožemių naudojimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. LAMMC, p. 4–8.
 5. Supronienė S., Kadžienė G., Pranaitienė S. 2017. Kaip piktžolės susijusios su varpų fuzarioze? Mano ūkis, Nr. 11, p. 30-32.
 6. Kadžienė G., Auškalnienė O., Janušauskaitė Daiva., Pranaitienė S., Veršulienė A., Supronienė S., Janušauskaitė Dalia, Šlepetienė A., Liaudanskienė I. Mokslas: Ilgamečio įvairaus intensyvumo žemės dirbimo įtaka dirvožemiui. Agroakademija, 2017 vasario 8 d. 

Popular press articles

 1. Žydelis R., Volungevičius J., Povilaitis V., Amalevičiūtė-Volungė K., Kavaliauskas A., Pranaitienė S. 2022. Dirvožemio organinės anglies tyrimai nuotoliniais metodais. Mano ūkis.
 2. Kadžienė G., Pranaitienė S., Auškalnienė O., Kaip glifosatas patenka į grūdus. Mano ūkis, 2020 birželis, p. 36–37.
 3. Supronienė S., Kadžienė G., Pranaitienė S. 2017. Kaip piktžolės susijusios su varpų fuzarioze? Mano ūkis, Nr. 11, p. 30–32.
Lt