Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Dr. Raimundas Petrokas

ORCiD iD: 0000-0001-7983-1947
Tel. +370 675 42 928
E-mail: raimundas.petrokas@lammc.lt
Liepų St. 1, Girionys, Lt-53101 Kaunas distr., Lithuania

Education

1982–1987 Engineer of Forestry, Faculty of Forestry, Lithuanian Academy of Agriculture (since 2019 Vytautas Magnus University Agriculture Academy).

Academic degrees and pedagogical titles

Doctor’s degree in Biomedical Sciences, Forestry, the title of doctoral dissertation is “Phenotypic variability of wild apple and wild pear”.

Research fields

 • Forest genetics and tree breeding
 • Rare forest tree species
 • Tree community turnover

Professional experience

Since 2010 Researcher, Institute of Forestry, LAMMC..

2006–2009 Researcher, Department of Genetics and Breeding, Lithuanian Forest Research Institute.

1995–2003 Junior Researcher, Department of Genetics and Breeding, Lithuanian Forest Research Institute.

Memberships and affiliations with professional organizations

 • Lietuvos miškininkų sąjunga – LMS.

In-service training

 • July, 2004 The training in different activities concerning investigation of isoenzyme polymorphism in wild fruit trees provided by Lithuanian Institute of Horticulture at Physiology Laboratory.
 • September–November, 2000 The training in different activities concerning tree-breeding (plus tree selection, establishing of field trials, plant stocktaking, scientific fieldwork, data analyzing) provided by Forestry Research Institute of Sweden (SkogForsk) at Ekebo Research Station.

Involvement in programmes and projects

 • 2017–2021 Long-term research program “Sustainable forestry and global changes” implemented by Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute of Forestry.
 • 2012–2017 Long-term research program “Sustainable forestry and global changes” implemented by Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute of Forestry.
 • 2012–2017 Long-term research program “Genetics and directed genotype development of agricultural and forestry plants” implemented by Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute of Forestry.
 • 2012 Project of Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania “Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs”.

MAJOR RESEARCH OUTPUTS

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database

 1. Petrokas R., Ibanga D.-A., Manton M. 2022. Deep ecology, biodiversity and assisted natural regeneration of european hemiboreal forests. Diversity, 14 (10): 892. IF – 3,029
 2. Petrokas R., Kavaliauskas D. 2022. Concept for genetic monitoring of hemiboreal tree dynamics in Lithuania. Land, 11 (8): 1249. IF – 3,905
 3. Tamošaitis S., Jurkšienė G., Petrokas R., Buchovska J., Kavaliauskienė I., Danusevičius D., Baliuckas V. 2021. Dissecting taxonomic variants within Ulmus spp. complex in natural forests with the aid of microsatellite and morphometric markers. Forests, 12 (6): 653. IF – 3,282
 4. Petrokas R., Baliuckas V., Manton M.  2020. Successional categorization of European hemi-boreal forest tree species. Plants, 9 (10): 1381.  IF – 2,762

 5. Petrokas R. 2020. Forest climax phenomenon: An invariance of scale. Forests, 11 (1): 56. IF – 3,935
 6. Petrokas R., Baliuckas V. 2017. Self-sustaining forest. Applied Ecology and Environmental Research, 15 (4): 409–426 IF – 0,681
 7. Petrokas R. 2016. Appropriate measures for retention forestry. Baltic Forestry, 22 (2): 382–389. IF – 0,635
 8. Petrokas R., Baliuckas V. 2014. Morphological intergradation of native elm species is shown by site-specific parameters. Baltic Forestry, 20 (2): 238–247. IF – 0,41
 9. Petrokas R., Pliūra A. 2014. Persistence of progenies of wild cherry (Prunus avium) at northern limit of natural distribution range in transfer to Lithuania. Baltic Forestry, 20 (1): 58–69. IF – 0,41
 10. Petrokas R., Baliuckas V. 2012. Natural hybridisation within elms (Ulmus) in Lithuania. Baltic Forestry, 18 (2): 237–246. IF – 0,38
 11. Danusevicius D., Marozas V., Brazaitis G., Petrokas R., Christensen K. I. 2012. Spontaneous hybridization between Pinus mugo and Pinus sylvestris at the Lithuanian seaside: A morphological survey. The Scientific World Journal, 2012: 1–11. IF – 1,73
 12. Petrokas R. Height growth and its relation to the branching habits of wych elm (Ulmus glabra Hudson) in Lithuania. Baltic Forestry, 17 (1): 83–90. IF – 0,53
 13. Petrokas R. 2010. Prerequisites for the reproduction of wild cherry (Prunus avium). Baltic Forestry, 16 (1): 139–153. IF – 0,20

Other peer-reviewed publications

 1. Tamošaitis S., Jurkšienė G., Petrokas R., Baliuckas V. 2019. Vietinių Ulmus sp. rūšių morfologinis kintatumas ir tarprūšinė hibridizacija Lietuvoje. Miškininkystė, 2 (84): 37–45.
 2. Petrokas R. 2009. Kalninės guobos (Ulmus glabraHuds.) fenologinės-struktūrinės raiškos bruožai. Miškininkystė, 1 (65): 71–84
 3. Petrokas R. 2008. Growth vigor in Wych elm (Ulmus glabraHuds.). Baltic Forestry, 14 (2): 204–215.
 4. Petrokas R., Stanys V. 2008. Leaf peroxidase isozyme polymorphism of wild apple. Agronomy Research, 6 (2): 531–541
 5. Petrokas R. 2008. Kalninės guobos (Ulmus glabraHuds.) pusiausibų augimo požymių koreliacija eksperimentiniuose želdiniuose. Miškininkystė, 2 (64): 38–48
 6. Petrokas R., Pliūra A. 2007. Ulmus palikuonių požymių genetinis kintamumas ir adaptacija bandomuosiuose želdiniuose. Miškininkystė, 1(61): 58–68
 7. Petrokas R., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J. B. 2007. Pietvakarių Lietuvoje pavieniui augančių kriaušių taksonominė priklausomybė. Miškininkystė, 1 (61): 50–57
 8. Petrokas R., Duchovskis P. 2006. Miškinės obels (Malus sylvestris) skiriamieji ypatumai. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 104–113
 9. Petrokas R. 2002. Savaime plintančių kriaušių skiriamieji požymiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (2): 22–31
 10. Petrokas R. 2002. Growth vigorousness of wild apple trees. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (2): 11–21
 11. Petrokas R. 2001. Paprastųjų klevų kokybės rodiklių kintamumas. Miškininkystė, 1 (49): 47–56
 12. Petrokas R. 2000. Erškėtinių šeimos miško medžių kintamumo bruožai. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (4): 28–47
 13. Petrokas R. 1999. Miškinės obels (Malus sylvestris) augimo ypatumai ir unikalumas pietvakarių Lietuvos miškuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 18 (4): 46–60
 14. Petrokas R. 1999. Miškinės obels, paprastosios kriaušės, paprastosios vinkšnos ir paprastojo klevo fenotipinė įvairovė ir ekologiniai savitumai Sūduvos miškuose. Miškininkystė, 1 (43): 30–48

Monographs, books, textbooks and their sections published by national publishers

 1. Pliūra A., Petrokas R. 2013. Selekcionuojamų medžių rūšių genotipų vertinimo, atrankos ir rajonavimo metodika. Kn.: R. Mašalaitė, A. Sasnauskas, V. Tilvikienė (sud.), Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslo tyrimams. LAMMC, Akademija, Lututė, p. 86–96. ISBN 978-9955-37-149-6
 2. Gabrilavičius R., Petrokas R., Danusevičius J. 2013. Retos medžių rūšys Lietuvos miškuose. Baltic Printing House, Klaipėda, 191 p. ISBN 978-609-460-072-2

Popular press articles

 1. Petrokas R. 2014. Miško sistemų matematinio modeliavimo interpretacija. Mūsų girios, 10 (798): 14–16
 2. Petrokas R. 2012. Apie kalninę guobą iš arčiau. Mūsų girios, 1 (765): 12–13
 3. Petrokas R. 2011. Nauja rūšis laukų apmiškinimui. Mūsų girios, 7 (759): 12–13
Lt