Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Dr. Mindaugas Škėma

ORCiD iD: 0000-0001-5242-9827
Tel. +370 611 22 066
E-mail: mindaugas.skema@lammc.lt
Liepų St. 1, Girionys, LT-53101 Kaunas dist., Lithuania

Education

2006–2011 PhD studies in Agricultural Science (Forestry), Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry and Aleksandras Stulginskis University.

2003–2005 Master studies, Master of Public Health, Faculty of Public Health, Kaunas University of Medicine.

2002–2003 Postgraduate studies, Qualification of agronomist, Faculty of Agronomy, Lithuanian Agriculture University (since 2019 Vytautas Magnus University Agriculture Academy).

1996–2000 Bachelor studies, Qualification in Biological Science, Faculty of environmental sciences, Vytautas Magnus University.

Academic degrees and pedagogical titles

2006–2011 PhD in Agricultural Science (Forestry), PhD thesis “Modeling and estimating of underbrush dry biomass quality and quantity in Lithuanian forest”.

Research fields

 • Underbrush biomass quantity and quality testing
 • Estimating of wood biomass
 • The quality of wood and wood products
 • Wood physical and mechanical properties
 • Accounting of wood products
 • Carbon accounting in wood and harvested wood products

Professional experience

Since 2023 Senior Researcher, Forest Resources, Economics and Policy Department, Institute of Forestry, LAMMC.

2006–2022 Researcher, Forest Resources, Economics and Policy Department, Institute of Forestry, LAMMC.

2005–2006 Engineer, Forest Resources, Economics and Policy Department, Institute of Forestry, LAMMC.

In-service training

 • 2007 COST E44 Action, Training School on Plantation Timber – new challenges at the University of West Hungary, Sopron, 7th–11th May 2007.
 • 2007 COST E44 Action, STSM “Wood fuel supply chain and quality testing”.

Involvement in programmes and projects

 • 2017–2021 SMART project “Development of wood modifying eco-friendly technology for higher value products”, researcher, implementer.
 • 2016 Carbon accounting in harvested wood products: recommendations for Lithuania, implementer.
 • 2013–2017 COST FP1303 Action: Performance of bio-based building materials, member of Management Committee.
 • 2013–2017 COST FP1301 Action: Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests – an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice), member of Management Committee.
 • “Nukirsto medžio produktų apskaitai reikalingos sistemos Lietuvoje sukūrimo, duomenų gavimo sistemos, pagal JTBKKK reikalavimus, ir galimybės atkurti apskaitai reikalingo laikotarpio istorinių duomenų analizė bei rekomendacijų dėl visavertės apskaitos sistemos funkcionavimo pateikimas”, implementer.
 • 2009–2012 COST FP0603 Action: Forest models for research and decision support in sustainable forest management, member of Management Committee.
 • 2008–2010 COST E53Action: Quality Control for Wood and Wood Products, member of Management Committee.
 • 2008–2010 Medienos kokybė ir kuro ištekliai pušynuose, implementer.
 • 2008 Medienos tūrio nustatymo svėrimo būdu galimybių tyrimo atlikimas ir normatyvų parengimas, implementer.
 • Derlingų šlapių augaviečių trako, tinkamo biokurui, biomasei įvertinti atsižvelgiant į miško ruošos technologinius poreikius, ir panaudojimo rekomendacijoms parengti, implementer.
 • 2006–2007 International project “Integrated European Network for Biomass Co-firing”, implementer.
 • 2006–2008 COST E44 Action: Wood procesing strategy, member of Management Committee.

MAJOR RESEARCH OUTPUTS

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database

 1. Perkumienė D., Doftartė A., Škėma M., Aleinikovas M., Elvan O. D. 2023. The need to establish a social and economic database of private forest owners: The case of Lithuania. Forests14 (3): 476. IF – 2,9
 2. Škėma M., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Aleinikovas M., Beniušienė L., Šilinskas B. 2023. Hydrothermal treatment-induced changes in wood iron concentrations and colour: a technological study. Wood Material Science and Engineering, in press. IF – 2,2    

 3. Idbenssi S., Safaa L., Perkumienė D. Škėma M. 2023. Exploring the relationship between social media and tourist experiences: A bibliometric overview. Social Sciences, 12 (8): 444. IF – 1,7
 4. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Pukalskienė M., Šilinskas B., Škėma M., Aleinikovas M. 2021. Physical and chemical changes in hydrothermally modified wood. Forests, 12 (12): 1771. IF – 3,282
 5. Aleinikovas M., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Povilaitienė A., Šilinskas B., Škėma M., Beniušienė L. 2021. Resistance of wood treated with iron compounds against wood-destroying decay and mould fungi. Forests, 12 (5): 645. IF – 3,282
 6. Šilinskas B., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Aleinikovas M., Beniušienė L., Aleinikovienė J., Škėma M. 2020. Scots pine and Norway spruce wood properties at sites with different stand densities. Forests, 11 (5): 587. IF – 2,633
 7. Kuliešis A., Kasperavičius A., Kulbokas G., Kuliešis A. A., Pivoriūnas A., Aleinikovas M., Šilinskas B., Škėma M., Beniušienė L. 2020. Using continuous forest inventory data for control of wood production and use in large areas: A case study in Lithuania. Forests, 11 (10): 1039. IF – 2,633
 8. Konstantinavičienė J., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Škėma M., Aleinikovas M. 2020. Assessment of the socio-economic factors affecting the development of willow energy plantations in Lithuania. Baltic Forestry, 26 (1): 435. IF – 0,732
 9. Aleinikovas M., Jasinevičius G., Škėma M., Beniušienė L., Šilinskas B., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2018. Assessing the effects of accounting methods for carbon storage in harvested wood products on the national carbon budget of Lithuania. Forests, 9 (12): 737. IF – 2,166
 10. Kuliešis A., Aleinikovas M., Linkevičius E., Andrius A., Kuliešis A. A., Saladis J., Škėma M., Šilinskas B., Beniušienė L. 2018. The impact of strip roads on the productivity of spruce plantations. Forests, 9 (10): 640. IF – 2,166
 11. Škėma M., Mikšys V., Aleinikovas M., Šilinskas  B., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2018. Biomass structure and morphometric parameters for non-destructive biomass estimation of common forest underbrush species in Lithuania.  Polish Journal of Environmental Studies, 27 (1): 325–333. IF – 1,186
 12. Konstantinavičienė J., Škėma M., Stakėnas V., Aleinikovas M., Šilinskas B., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2017. Above-ground biomass of willow energy plantations in Lithuania: pilot study. Baltic Forestry, 23 (3): 658–665. IF – 0,548
 13. Škėma M., Mikšys V., Aleinikovas M., Kulbokas G., Urbaitis G. 2015. Underbrush biomass in Lithuanian forests: Factors affecting quantities. Baltic Forestry, 21 (1): 124–131. IF – 0,530

Other peer-reviewed publications

 1. Šilinskas B., Aleinikovas M., Beniušienė L., Škėma M., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2017. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) medienos tampros modulio ir kitų mechaninių medienos savybių tarpusavio ryšio analizė. Miškininkystė, 1 (81): 18–29.
 2. Konstantinavičienė J., Škėma M., Stakėnas V., Šilinskas B. 2014. Gluosnių (Salix viminalis L.) energetinių plantacijų antžeminės biomasės produktyvumas Lietuvoje. Miškininkystė, 2 (76): 29–37
 3. Škėma M., Mikšys V. 2010. Trake augančių šermukšnių (Sorbus aucuparia L.) biomasė: struktūra, drėgnis, morfometriniai rodikliai. Vagos, 89 (42): 35.
 4. Škėma M., Mikšys V., Aleinikovas M. 2010. Lazdynų (Corylus avellana L.) biomasės struktūra, drėgnis ir ryšiai su morfometriniais rodikliais. Miškininkystė, 2 (68): 44.
 5. Aleinikovas M., Petrauskas E., Škėma M. 2009. Spygliuočių ir minkštųjų lapuočių apvaliosios medienos tūrio nustatymo svėrimo būdu modeliavimas. Miškininkystė, 1 (65): 45.
Lt