Home Lithuanian
Research centre
For agriculture
And forestry
Lt

Nijolė Maročkienė

Tel. +370 37 55 54 16, +370 673 34 429
E-mail: nijole.marockiene@lammc.lt 
Kaunas St. 30, Babtai, LT-54333 Kaunas distr., Lithuania

Education

1993 Scientific agronomist degree, Lithuanian University of Agriculture (since 2019 Vytautas Magnus University Agriculture Academy).

Research fields

 • Breeding of vegetable
 • Genetic and genetic resources
 • Vegetable seed growing
 • Vegetable growing

Professional experience

Since 2003 Junior Researcher, Institute of Horticulture (since 2010 LAMMC).

1993–2002 Assistant, Lithuanian Institute of Horticulture.

1981–1992 Investigation Technique, Vytėnai Horticulture Experimental Station.

Involvement in programmes and projects

 •  2010–2019 Ministry of the Environment project “Maintains and improvement of national plant genetic resources field collections”.

Plant varieties developed

 • 2019 co-author of sweet pepper ‘Gabija’ 
 • 2008 author of sweet pepper ‘Alanta’ 
 • 2015 co-author of Jerusalem artichoke ‘Sauliai’ 
 • 2005 co-author of chives ‘Aliai’ 
 • 2002 co-author of onion ‘Babtų didieji’ 
 • 2000 co-author of sweet pepper ‘Reda’ 
 • 1999 co-author of coriander ‘Raslė’ 

MAJOR RESEARCH OUTPUTS

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database

 1. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annum) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of variuos wavelengths. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14 (16): 3–14. IF – 0,583

Other peer-reviewed publications

 1. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2019. Auginimo būdų įtaka valgomojo pūtelio (Tragopogon porrifolius L.) ir valgomosios gelteklės (Scorzonera hispanica L.) produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3-4): 46–55. e- ISSN 2424–5771.
 2. Dambrauskas E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R. 2018. Paprastojo agurko (Cucumis sativus L.) hibridų ir veislių augalų ir vaisių morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (1-2): 46–55. e- ISSN 2424–5771.
 3. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2017. Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L. subsp. macrocarpum var. grossum (L.) Sendt.) veislių produktyvumo įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3-4): 26–35. e- ISSN 2424–5771.
 4. Bundinienė O., Zalatorius V., Starkutė R., Maročkienė N. 2017. Priešsėlio augalų liekanų apdorojimo įvairiomis trąšomis ir huminėmis medžiagomis bei jų naudojimo normų įtaka produkcijos kokybei ir derliui. Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai, 8 (13): 7–13. ISSN 2029–1906.
 5. Maročkienė N., Markevičienė L., Juškevičienė D., Karklelienė R., Bundinienė O. 2016. Laiškinio česnako veislių ir linijų agrobiologinis įvertinimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 7 (12): 50–57. ISSN 2029–1906.
 6. Buzienė I., Margelienė J., Markevičienė L., Maročkienė N. 2016. Prieskoninių augalų panaudojimo galimybių želdiniuose tyrimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 7 (12): 20–27. ISSN 2029–1906.
 7. Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D., Maročkienė N. 2016. Priešsėlio augalų liekanų apdorojimo įvairiomis azoto trąšomis ir huminėmis medžiagomis bei jų naudojimo normų įtaka dirvožemio savybėms ir derliui. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 7(12): 13–19. ISSN 2029–1906.
 8. Budrienė A., Buzienė I., Margelienė J., Markevičienė L., Maročkienė N. 2015. Trends of the culinary herbs diversity research and their use in green plantations. Environment, technology, resources. Rezekne, 71–76. ISSN 1691–5402.
 9. Maročkienė N., Markevičienė L. 2015. Mėtų genties įvairovės biologinių savybių ir panaudojimo galimybių želdiniuose tyrimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 6 (11): 62–69. ISSN 2029–1906.
 10. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2015. Evaluation of produktivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 61–69. ISSN 0236–4212.
 11. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., JuškevičienėD., Šikšninas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I, Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding Trends for Organic Production in Horticultural Plants. Horticulturae I, Proceedings of QMOH: The First International Symposium on Quality Management of Organic Horicultural Produce, p. 43–49. ISSN 2311–7524.
 12. Maročkienė N. 2014. Valgomosios gelteklės ir valgomojo pūtelio ekologiškai auginamų profiliuotoje dirvoje biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 5 (10): 119–123. ISSN 2029–1906.
 13. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskas E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 53–59. e- ISSN 2424–5771.
 14. Maročkienė N., Markevičienė L. 2013. Apium graveolens L. rūšies veislių įvertinimas remiantis morfologinėmis savybėmis ir derlumu. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 3: 47–51. ISSN 2029–1906.
 15. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N.,  Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49–54. ISSN 0236–4212.
 16. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 69–86. ISSN 0236–4212.
 17. Maročkienė N., Markevičienė L. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) agrobiologinės ypatybės.  Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 3 (8): 61–65. ISSN 2029–1906.
 18. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Duchovskienė L. 2012. Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1-2): 50–54. ISSN 0236–4212.
 19. Maročkienė N., Radzevičius A., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 67–75. ISSN 0236–4212.
 20. Maročkienė N., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2012. Laiškinio česnako (Allium shoenoprasum L.) vietinių ir introdukuotų veislių morfologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 59–65. ISSN 0236–4212.
 21. Maročkienė N. 2011. Įvairių rūšių daugiamečių prieskoninių augalų morfologinių rodiklių įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 2 (7): 47–52. ISSN 2029–1906.
 22. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vynuoginių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3-4): 63–73. ISSN 0236–4212.
 23. Maročkienė N. 2010. Daugiamečių česnakų įvairių rūšių biologinių savybių tyrimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 1 (6): 104–109. ISSN 2029–1906.
 24. Duchovskienė L., Maročkienė N., R. Karklelienė R. 2010. Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros įtaka Thrips tabaci Lindl. gausumui. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (1): 51–61. ISSN 0236–4212.
 25. Karklelienė R., E. Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (2): 33–41. ISSN 0236–4212.
 26. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 67–76. ISSN 0236–4212.
 27. Maročkienė N., Karklelienė R., Radzevičius A. 2010. Baklažano (Solanom melongena L.) veislių biologinių - ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (3): 75–81. ISSN 0236–4212.
 28. Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 85–94. ISSN 0236–4212.
 29. Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P., Rubinskienė M. 2009. Evaluation of productivity and biochemical composition of edible root celery. Acta horticulturae, 830: 115–119.
 30. Maročkienė N., Markevičienė L. 2009. Valgomosios dumplūnės (Physalis ixocarpa Bort.) augimo trukmės ir produktyvumo įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 1: 50–53. ISSN 2029–1906.
 31. Maročkienė N., Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Saldžiosios paprikos veislės ’Alanta’ biologinių - ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystės ir daržininkystė, 28 (1): 127–135. ISSN 0236–4212.
 32. Maročkienė N. 2008. Valgomosios dumplūnės (Physalis ixokarpa Bort.) integruotų veislių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 115–121. ISSN 0236–4212.
 33. Maročkienė N. 2007. Topinambo (Heliantus tuberosus L.) morfologinių rodiklių ir gumbų produktyvumo įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 102–107. ISSN 0236–4212.
 34. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2007. Vaisinių daržo augalų lietuviškų veislių reprodukcinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 45–51. ISSN 0236–4212.
 35. Maročkienė N. 2006. Saldžiosios paprikos produktyvumas nešildomuose pavasariniuose šiltnamiuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 177–185. ISSN 0236–4212.
 36. Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Petronienė D., Radzevičius A., Bobinas Č. 2005. Investigations of reproduction features of the main vegetable Lithuanian varietties. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 129–135. ISSN 0236–4212.
 37. Petraitytė N., Karklelienė R., Maročkienė N. 2005. Umbellifer genetic resources in Lithuania. Report of a Vegetables Network Rome: International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), 75–77.
 38. Rubinskienė M., Viškelis P., Maročkienė N., Dambrauskienė E. 2003. Asesment of zucchini as raw material for processing. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (4): 197–206. ISSN 0236–4212.
 39. Bartkaitė O., Bobinienė M., Dambrauskas E., Karklelienė R., Kamštaitytė D., Maročkienė N., Petronienė O. D. 2002. Evaluation of genetic resources of vegetables and identification of donors. Biologija, p. 31–35.
 40. Maročkienė N. 2002. Saldžiosios paprikos veislė ‘Reda’. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (1): 46–53. ISSN 0236–4212.
 41. Maročkienė N. 2002. Blakinės kalendros veislė ‘Raslė’. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (1): 38–45. ISSN 0236–4212.

Other publications

 1. Karklelienė R., Viškelis P., Radzevičius A., Maročkiene N., Dambrauskas E., Rasiukevičiūte N., Dambrauskiene E., Juškevičiene D. 2019. Growth media influence on viability of red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.) and carrot (Daucus sativus Rohl.) seeds. III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, Milan, 24–28 June, 2019. Programa and abstracts, Novel components and innovative processing of growing media, p. 83.
 2. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2018. Jerusalem artichoke cultivar ‘Sauliai’. 2st. Internasional Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2018, “Development and technology”, 4–6 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 115.
 3. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2018. Skirtingos genetinės kilmės burokėlių, skirtų perdirbti, veislių parinkimas. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 8: 88–89. ISSN 2029–6878.
 4. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2017. Naujos daržo augalų veislės, sukurtos taikant pažangius selekcijos metodus. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 7: 113–114. ISSN 2029–6878.
 5. Dambrauskienė E., Viškelis P., Rubinskienė M., Bobinaitė R., Viškelis J., Urbonavičienė D., Miliauskienė J., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Radzevičius A., Uselis N., Buskienė L., Kviklys D., Lanauskas J. 2017. Biologiškai vertingų komponentų kitimas sodo ir daržo augaluose. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 7: 153–154. ISSN 2029–6878.
 6. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskas E. 2017. Valgomojo pomidoro (Solanum lycopersicum Mill.) naujos lietuviškos hibridinės veislės: ‘Adas’, ‘Ainiai’ ir ‘Auksiai’. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 7: 163–164. ISSN 2029–6878.
 7. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Sasnauskas A. 2017. The new vegetable cultivars and the application of modern breeding methods. International Scientific conference „Plant breeding: science for agricultural development“. 19–20 June, Lithuania. Presentations, p. 14.
 8. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Growth regulators influence on spinach (Spinacia oleracea L.) quality pre-harvest and harvest maturity”. VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17–20 October 2017, Madrid, Book of abstracts, p. 203.
 9. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Bio-stimulators influence to the maturity and productivity of garlic (Allium sativum L.). VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17–20 October 2017, Madrid, Book of abstracts, p. 209.
 10. Juškevičienė D., Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2016. Valgomojo česnako (Allium sativum L.) veislės ‘Dangiai’ produktyvumas ir morfologinės savybės. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 6: 98–99.
 11. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Productivity and morphological features of garlic cultivars in Lithuania. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 21.
 12. Sasnauskas A., Bendokas V., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R. Gelvonaiskis B., Frercs B., Mažeikienė I., Starkus A., Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2016. Breeding of horticultural plants in Lithuania: an overview.  1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 17.
 13.  Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Estimation of the productivity and biochemical composition of carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids ‘Ieva᾿ and ‘Rokita᾿. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture , “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 62.
 14. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskas E. 2015. / Pomidorų vaisių nokimo tyrimas nedestruktyviais metodais. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 5: 92–94. ISSN 2029–6878.
 15. Brazaitytė A., Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Viršilė A., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annuum L.) transplants using solid-state and high-pressure sodium lamps. International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses – GreenSys 2015: Program and Abstracts Book. 19–23 July 2015, Evora, Portugal. p. 82–83.
 16. Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Karklelienė R. 2015.  Generative development and true seeds formalion in garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania. July 5–6, Wernigerode. Book of abstrakcts. p. 128.
 17. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Duchovskienė L., Juškevičienė D. 2015. Influence of metheorological conditions and growing methods for the longevity of parrot seeds. July 5–6, Wernigerode. Book of abstrakcts. p. 87.
 18. Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2014. Skirtingų auginimo būdų įtaka kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) produktyvumui.  Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 4: 44–45. ISSN 2029–6878.
 19. Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A., Viškelis P., Juškevičienė D., Maročkienė N., Dambrauskas E., Sakalauskienė S., Dambrauskienė1 E.,  Pinikienė J. 2014. Influence ofocimum basilicum l. Extract on tomato fruit quality and productivity. International conference Horticulture in quality and culture of life, Lednice,  Czech Republic, September 23–26, 2014. Book of abstracts, no CZ.1.07/2.2.00/28.02.0220.
 20. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio veislė ‘Rikiai’. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 3: 78-79. ISSN 2029–6878.
 21. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E. 2013. Biostimulant influence on dill (Anethum graveolens L.) crop quality / Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland.
 22. Maročkienė N., Karklelienė R., Radzevičius A. 2011. Topinambo (Helianthus tuberosus L.) selekcinių linijų derlingumas ir biocheminė sudėtis. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 1: 105–107. ISSN 2029–6878.
 23. Duchovskienė L., Maročkienė N. 2010. Tabakinio tripso populiacijos gausumo kitimas daugiametėse svogūninėse daržovėse. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 171–176. ISSN 1822 – 3990.
 24. Duchovskienė L., Maročkienė N. 2010. Thrips tabaci Lindl. gausumo priklausomybė nuo oro temperatūros bei auginamų porų veislių. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 183–188. ISSN 1822–3990.
 25. Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Ekologiškų morkų ir svogūnų technologinių elementų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 151–157. ISSN 1822–3990.
 26. Maročkienė N. 2009. ’Alanta’ – nauja saldžiosios paprikos veislė. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 108–112. ISSN 1822–3990.
 27. Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 10–16. ISSN 1822–3990.
 28. Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2008. Morkų ekologiškų sėklų auginimo ypatumai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 21: 111–116. ISSN 1822 – 3990.
 29. Maročkienė N., Bobinas Č., Karklelienė R., Radzevičius A. 2008. Įvairių rūšių daugiamečių svogūnų morfologinių rodiklių palyginimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 21: 125–130. ISSN 1822 – 3990.
 30. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Duchovskienė L., Sakalauskienė S. 2008. Pomidorų kolekcijos biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 21: 153–158. ISSN 1822 – 3990.
 31. Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P., Rubinskienė. 2008. Evaluation of productivity and biochemical composition of edible root celery. IV Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Plovdiv, Bulgaria, p. 37.
 32. Maročkienė N. 2007. Evaluation of the integrated  cultivars of husk tomato (Physalis ixokarpa Brot.). Breeding of horticultural plants and investigation of cultivars. Present and future: abstr. of intern. sci. conf. (Babtai, 5–8 September, 2007). Babtai, p. 32.
 33. Maročkienė N. 2006. Saldžiosios paprikos veislių ir hibridų biologinių - ūkinių savybių palyginimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 19: 97–102. ISSN 1822–3990.
 34. Maročkienė N. 2006. Dauginimo galimybės ir tankumo įtaka daugiamečių česnakų augimui ir derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 19: 103–107. ISSN 1822–3990.
 35. Maročkienė N. 2005. Evaluation of productivity and quality of annual paprika (Capsicum annuum L.) cultivars. Quality of vegetables. Teorical and practical problems : abstracts of international scientific conference. Lithuania, 15–16 September, p. 17–18.

Monographs, books, textbooks and their sections published by national publishers

 1. Antanaitienė R., Basalykas P., Grakauskas R., Maročkienė N. 2010. Daržovės šiltnamyje. Ūkininko patarėjas.
 2. Sudarytojos: Survilienė E., Petronienė D., Maročkienė N., Kavaliauskaitė D. 2004. Daržininkystė. Informacinis leidinys. Nr. 22.
 3. Maročkienė N., Neverdauskas V. 2003. Prieskoniniai augalai. Ūkininko patarėjas. Informacinis leidinys.
Lt