Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrogeninių bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas

Sausio 10 d.

Agrogeninių bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas. Vadovas Virginijus Feiza

MS Teams nuoroda

900–910

Įžangos žodis. LAMMC direktorius Gintaras Brazauskas, LAMMC Ilgalaikės mokslo programos vadovas Virginijus Feiza

910–925

Ekstensyvaus žemės dirbimo ir tarpinių pasėlių įtakos dirvožemio kokybei ir agrofitocenozių produktyvumui tyrimai. Gražina Kadžienė

925–940

Bioanglies efektyvumo tyrimai smėlingo lengvo priemolio rudžemyje. Dalia Feizienė

940–955

Sunkių dirvožemio savybių ir augalų produktyvumo kitimas priklausomai nuo traktoriaus varančiųjų ratų kontakto su dirva ploto ir dirvos drėgnumo. Vidas Damanauskas

955–1010

Mikroorganizmų bendrijų struktūros reikšmė pagrindinėms skirtingos genezės dirvožemių funkcijoms. Monika Vilkienė

1010–1025

Žieminių kviečių pasėlių būklės bei produktyvumo prognozė vertinant skaitmeniniuose žemėlapiuose erdvinius dirvožemio savybių, pasėlių aerofoto ir augalų cheminės sudėties duomenis. Gediminas Staugaitis

1025–1040

Žieminių kviečių tręšimo azotu ir siera optimizavimas. Zita Brazienė

1040–1055

Augalų maisto medžiagų (N, P) išgavimas iš modeliuotų nuotekų tirpalų, naudojant mažai tirpų magnio šaltinį (MgCO3). Karolina Barčauskaitė

1055

Diskusija ir apibendrinimas. Virginijus Feiza

En