Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrogeninių bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas

Sausio 25 d.

AGROGENINIŲ BEI MIŠKŲ DIRVOŽEMIŲ NAŠUMAS IR TVARUMAS

MS Teams

 Prisijungimo nuoroda

900–915

Įžanginis žodis. LAMMC direktorius Gintaras Brazauskas
Programos vadovas Virginijus Feiza

915–930

Aistė Masevičienė, Lina Žičkienė, Jonas Arbačauskas, Gediminas Staugaitis, Eugenija Bakšienė, Audrius Kačergius, Donatas Šumskis, Karolina Gvildienė, Jelena Ankuda.
Įvairių organinių trąšų ir jų derinių su biologiniais preparatais efektyvumas dirvožemio tvarumui ir žemės ūkio augalų produktyvumui

930–945

Muhammad Ayaz, Dalia Feizienė.
Bioanglies ir mineralinių trąšų įtaka dirvožemiui ir augalininkystės produkcijai

945–1000

Diana Sivojienė, Audrius Kačergius, Eugenija Bakšienė, Aistė Masevičienė, Lina Žičkienė.
Dirvožemio mikroorganizmų bendrijų sukcesija paprastajame išplautžemyje tręšiant įvairiomis organinėmis trąšomis

1000–1015

Jonas Volungevičius, Kristina Amalevičiūtė-Volungė.
Durpžemio profilio morfologija – naudojimo žemės ūkyje istorijos ir tvarumo indikatorius

1015–1030

Ričardas Skorupskas (VU).
Agromiškininkystės vystymo gairės optimizuojant dirvožemio naudojimą – nuo strategijos iki praktikos

1030–1100

Diskusija. Moderuoja V. Feiza

En