Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2019, birželio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Agronomijos doktorantūros studijų dalykų aprašai

AGRONOMIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS STUDIJŲ DALYKAI
Eil. Nr.
Studijų dalykas
Kreditai ECTS
Koordinuojantis VDU Žemės ūkio akademijos padalinys
Koordinuojantis(ys) dėstytojas(ai)
Privalomi studijų dalykai
1.
AFADD003 Agronominių tyrimų planavimas ir analizė
8
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. S. Raudonius
2.
AFŽMD001 Augalų produktyvumo biologija
8
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. habil. dr. P. Duchovskis
Laisvai pasirenkami specialieji studijų dalykai (ne mažiau 2 studijų dalykai, atitinkantys disertacijos tematiką)
1.
AFADD001 Agroekologija
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Prof. habil. dr. R. Velička
2.
AFBBD10 Žemės ūkio augalų biotechnologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. dr. N. Burbulis
3.
AFADD008 Dirvotyra
7
n
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Dr. J. Aleinikovienė
4.
AFADD007 Agrochemija
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. I. Pranckietienė
5.
AFADD005 Herbologija
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. S. Raudonius
6.
AFADD002 Agrofitocenologija
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. A. Marcinkevičienė
7.
AFŽMD002 Augalininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Doc. dr. V. Liakas
8.
AFBBD009 Augalų genetika
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. habil. dr. V. Stanys
9.
AFŽMD003 Lauko augalų selekcija ir sėklininkystė
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. L. Žilėnaitė
10.
AFŽMD004 Pievininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Doc. dr. E. Klimas
11.
AFŽMD005 Sodo ir daržo augalų selekcija ir sėklininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. habil. dr. V. Stanys
12.
AFŽMD006 Augalinių žaliavų laikymas ir perdirbimas
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. dr. H. Danilčenko,
prof. dr. P. Viškelis
13.
AFŽMD007 Daržininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Doc. dr. A. Žebrauskienė
14.
AFŽMD008 Sodininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. habil. dr. V. Stanys
15.
AFBBD10 Žemės ūkio augalų biotechnologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. dr. N. Burbulis
16.
AFBBD043002 Augalų fiziologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. R. Malinauskaitė
17.
AFBBD006 Mikrobiologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. A. Krasauskas
18.
AFAAD004 Fitopatologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. habil. dr. Z. Dabkevičius
19.
AFBBD005 Mikologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. habil. dr. Z. Dabkevičius,
dr. J. Sinkevičienė
20.
AFBBD008 Bestuburių zoologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. dr. A. Žiogas
21.
AFBBD003 Bitininkystė
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. A. Amšieju
En