Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agronomijos doktorantūros studijų dalykų aprašai

AGRONOMIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS STUDIJŲ DALYKAI
Eil. Nr.
Studijų dalykas
Kreditai ECTS
Koordinuojantis VDU Žemės ūkio akademijos padalinys
Koordinuojantis(ys) dėstytojas(ai)
Privalomi studijų dalykai
1.
AGR8001 Agronominių tyrimų planavimas ir analizė
8
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. S. Raudonius
2.

AGR8002 Augalų produktyvumo biologija

8
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. habil. dr. P. Duchovskis
Laisvai pasirenkami specialieji studijų dalykai (ne mažiau 2 studijų dalykai, atitinkantys disertacijos tematiką)
1.
AGR8003 Agroekologija
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Prof. habil. dr. R. Velička
2.
AGR8004 Žemės ūkio augalų biotechnologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. dr. N. Burbulis, prof. dr. A. Blinstrubienė, Prof. habil. dr. V. Stanys
3.
AGR8005 Dirvotyra
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Dr. J. Aleinikovienė, prof. habil. dr. G. Staugaitis, doc. dr. R. Vaisvalavičius 
4.
AGR8006 Augalų mityba
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. I. Pranckietienė, prof. habil. dr. G. Šidlauskas
5.
AGR8007 Herbologija
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. S. Raudonius, dr. O. Auškalnienė
6.
AGR8008 Pasėlių ekologija
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Doc. dr. A. Marcinkevičienė, dr. D. Karčauskienė
7. 
AGR8009 Žemdirbystė
7
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Prof. dr. Vaclovas Bogužas,
dr. Virginijus Feiza
8.
AGR8010 Augalininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Doc. dr. V. Liakas
9.
AGR8011 Augalų genetika
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. habil. dr. V. Stanys
10.
AGR8012 Lauko augalų selekcija ir sėklininkystė
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. L. Žilėnaitė,
doc. dr. V. Ruzgas
11.
AGR8013 Pievininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Doc. dr. E. Klimas
12.
AGR8014 Sodo ir daržo augalų selekcija ir sėklininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. habil. dr. V. Stanys
13.
AGR8015 Augalinių žaliavų laikymas ir perdirbimas
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. dr. E. Jarienė,
prof. dr. H. Danilčenko,
prof. dr. P. Viškelis
14.
AGR8016 Daržininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Doc. dr. A. Žebrauskienė
15.
AGR8017 Sodininkystė
7
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Prof. habil. dr. V. Stanys
16.
AGR8018 Augalų fiziologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. R. Malinauskaitė
17.
AGR8019 Mikrobiologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

 Doc. dr. A. Krasauskas, 

dr. S. Supronienė
18.
AGR8020 Fitopatologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. habil. dr. Z. Dabkevičius
19.
AGR8021 Mikologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Prof. habil. dr. Z. Dabkevičius,
doc. dr. J. Sinkevičienė
20.
AGR8022 Bestuburių zoologija
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. P. Mulerčikas
 
21.
AGR8023 Bitininkystė
7
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Doc. dr. A. Amšiejus
En