Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komitetas

Prof. habil. dr. Rimantas Velička (ASU)
Prof. dr. Aušra Blinstrubienė (ASU)
Prof. dr. Kęstutis Romaneckas (ASU)
Prof. habil. dr.  Zenonas Dabkevičius (LAMMC)
Dr. Alvyra Šlepetienė (LAMMC)

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (LAMMC)

Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis (LAMMC)

Dr. Aušra Brazaitytė (LAMMC)

Prof. dr. Pranas Viškelis (LAMMC)
En