Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo žieminių kviečių veislių kūrimas pramonei

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0065

Projekto pavadinimas: „Amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo žieminių kviečių veislių kūrimas pramonei“.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-19 iki 2021-12-18. Projekto įgyvendinimas pratęsiamas iki 6 mėn.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: Vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Gintaras Brazauskas

Santrauka: Projekto tikslas – Sukurti naujas, adaptuotas Šiaurės Europos klimatinėms sąlygoms specifinės sudėties krakmolo ir baltymų žieminių kviečių veisles taikant inovatyvius ir tradicinės atrankos metodus.

Siekiamas rezultatas: 

Šiame projekte siekiama sukurti specializuotas žieminių kviečių veisles, tinkamas amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo gamybai.

Projekto tikslui įgyvendinti bus sukurti amilopektininio krakmolo, vitalaus glitimo ir kviečių žiemkentiškumo genotipų atrankos metodai; taikant šiuos metodus bus ištirta projekto vykdytojų sukaupta žieminių kviečių genotipų kolekcija, kurioje bus identifikuoti perspektyviausi genotipai amilopektininio krakmolo bei vitalaus glitimo gamybai kintančio klimato sąlygomis Šiaurės Europoje. Atrinkti genotipai toliau bus tiriami augalų veislių išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) centre, bus vykdoma šių genotipų sėklininkystės programa, kad būtų sukauptas pakankamas aukštos kokybės sėklų kiekis tiekti į rinką.

Šio projekto metu bus sukurtos trys žieminių kviečių veislės (įvertintos IVS), tinkamos amilopektininio krakmolo bei vitalaus glitimo gamybai, keturiose leidiniuose su citavimo indeksu bus publikuoti inovatyvūs šių veislių atrankos metodai. Projekto finansavimas įgalins inovatyvių atrankos metodų sukūrimą kviečių genotipų atrankai. Nauji metodai leis greičiau ir tiksliau atrinkti vertingiausius genotipus, sintetinančius amilopektininį krakmolą bei vitalų glitimą ir tinkamus auginti kintančio klimato sąlygomis.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

En