Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2013 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Jūratė Ramanauskienė. „Žieminių javų stiebalūžės žalingumo bei jos sukėlėjų oculimacula spp. populiacijos tyrimai“, mokslinė vadovė dr. Irena  Gaurilčikienė.

Danguolė Nemeikšienė. „Azoto apytakos optimizavimas pupines žoles naudojant žaliajai trąšai ekologinėje agrosistemoje“, mokslinė vadovė dr. Aušra Arlauskienė, mokslinė konsultantė dr. Alvyra Šlepetienė.

Rasa Rutkauskienė. „Įvairaus tirpumo magnio junginių kiekiai vyraujančiuose Lietuvos dirvožemiuose, jų įtaka žemės ūkio augalams“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, mokslinis konsultantas dr. Antanas Antanaitis.

Inga Stepulaitienė. „Paprastosios vyšnios generatyvinių organų raida ir atsparumo pavasario šalnoms formavimasis“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, mokslinis konsultantas dr. Danas Baniulis.

Vanda Lukoševičiūtė. „Braškių užsigrūdinimo ir atsparumo šalčiui charakterizavimas in vitro ir in vivo“, mokslinis vadovas dr. Rytis Rugienius, mokslinis konsultantas dr. Danas Baniulis.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Jurata Buchovska. „Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) DNR polimorfizmo geografinio pasiskirstymo dėsningumai rūšies išplitimo areale“, mokslinis vadovas prof. dr. Darius Danusevičius, mokslinė konsultantė doc. dr. Sigutė Kuusienė.

Rasa Buožytė. Medienos kuro pelenai ir azotas: diferencijuotas bei kompleksinis poveikis brukninių pušynų (vaccinio-pinetum) gyvajai dirvožemio dangai“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius.

En