Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2014 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Ramūnas Sirtautas. „Šviesos ir kitų aplinkos veiksnių poveikis salotų maistinei kokybei“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis, moksliniai konsultantai: dr. Giedrė Samuolienė, dr. Aušra Brazaitytė.

Rūta Staugaitienė. „Skirtingo tręšimo siera poveikis augalų produktyvumui ir jos kaitai dirvožemyje bei augaluose“, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Zigmas Jonas Vaišvila.

Vaiva Bražinskienė. „Ekologinės ir intensyvios žemdirbystės įtaka bulvių gumbų antioksidacinių junginių kiekiui“, mokslinis vadovas dr. Almantas Ražukas, mokslinis konsultantas prof. dr. Liudas Ivanauskas (LSMU).

Rimantas Tamošiūnas. „Tikrųjų pjūklelių (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae) – vaisių kenkėjų bioekologija, žalingumas ir kontrolė obelų ir slyvų soduose“, mokslinis vadovas prof. dr. Algimantas Feliksas Žiogas, mokslinis konsultantas doc. dr. Artūras Gedminas.

Birutė Frercks. „Kaulavaisinių moniliozės sukėlėjų ir trešnės bei paprastosios vyšnios genetinė variacija“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, mokslinis konsultantas dr. Danas Baniulis.

Birutė Vaitelytė. „Stiebų ir ankštarų kenkėjų (Ceutorhynchus spp., Dasineura brassicae) paplitimo, vystymosi dėsningumai žieminiuose ir vasariniuose rapsuose bei jų žalingumas“, mokslinė vadovė dr. Irena Brazauskienė.

Sidona Sikorskaitė-Gudžiūnienė. „Obels atsparumo rauplėgrybiui įvairovės genetinė charakteristika“, mokslinis vadovas dr. Danas Baniulis, moksliniai konsultantai: prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, dr. Dalia Gelvonauskienė.

Agnė Piliponytė-Dzikienė. „Rapsų fomozę sukeliančių grybų Leptosphaeria maculans ir L. biglobosa rūšių santykis bei dinamika populiacijų struktūroje“, mokslinis vadovas dr. Gintaras Brazauskas, mokslinė konsultantė dr. Irena Brazauskienė.

Rita Armonienė. „Žieminių kviečių tolerantiškumas žemoms temperatūroms: genų paieška ir analizė“, mokslinis vadovas dr. Gintaras Brazauskas.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Girmantė Jurkšienė. „Paprastojo (Quercus robur L. ) ir bekočio (Q. petraea [Matt.] Liebl.) ąžuolų hibridizacija, atsikūrimas ir poveikis dirvožemio mikrobiotai”, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas, mokslinis konsultantas dr. Kęstutis Armolaitis.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS KRYPTIS

Povilas Žemaitis. „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) būklė ir pažeidžiamumas klimato kaitos sąlygomis”, mokslinis vadovas dr. Vidas Stakėnas.

 

En