Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2017 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Akvilė Jonavičienė. „Daigų puvinių ir pavasarinio pelėsio (Microdochium spp.) sukėlėjai, išplitimas ir žala migliniuose javuose“, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė, mokslinė konsultantė dr. Skaidrė Supronienė.

Andrius Aleliūnas. „Daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) atsparumo šalčiui funkcinių žymeklių paieška“, mokslinis vadovas dr. Gintaras Brazauskas.

Ilona Kerienė. „Mikotoksinai ir jų ryšys su fenoliniais junginiais grikių grūduose“, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, moksliniai konsultantai: prof. habil. dr. Audrius Maruška, dr. Bronislava Butkutė.

Agnė Veršulienė. „Ilgalaikiai dirvožemio savybių pokyčiai skirtingose agroekosistemose ir jų kompleksinė įtaka agroekocenozei“, mokslinis vadovas dr. Virginijus Feiza, mokslinė konsultantė dr. Dalia Feizienė.

Monika Vilkienė. „Organinės anglies atsargų kaupimosi dirvožemyje dėsiningumų įvertinimas panaudojant bioindikatorius“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, mokslinė konsultantė prof. dr. Dalia Amrazaitienė.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Valda Gudynaitė-Franckevičienė. „Plantacinei miškininkystei tinkamų tuopų hibridų ir klonų ekogenetinis plastiškumas ir adaptacija Lietuvos gamtinėmis sąlygomis“, mokslinis vadovas prof. dr. Alfas Pliūra.

Julija Konstantinavičienė. „Gluosnių energetinių plantacijų plėtros Lietuvoje veiksniai“, mokslinis vadovas dr. Vidas Stakėnas.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Dovilė Čiuldienė. „Dirvožemių tvarumas svetimžemių rūšių medynuose“, mokslinis vadovas dr. Kęstutis Armolaitis.

BIOCHEMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Inga Tamošiūnė. „Naminės obels filosferos endofitinių bakterijų populiacijos sudėtis ir sąveika su obels ląstelėmis ir ūgliai in vitro“, mokslinis vadovas dr. Danas Baniulis, moksliniai konsultantai prof. habil. dr. Vida Mildažienė, prof. habil. dr. Vidmantas Stanys.

En