Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2018 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Karolina Barčauskaitė. „Polichlorbifenilų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose jų įtaka dirvožemiui bei augalams“, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika.

Renaldas Žydelis. „Organinių ir mineralinių trąšų poveikis kukurūzų mitybai azotu vandens ir žemos temperatūros stresų sąlygomis nemoralinėje klimato zonoje“, mokslinis vadovas dr. Sigitas Lazauskas.

Žygimantas Staugaitis. „Dirvožemio kokybei svarbių anglies ir azoto junginių sudėtis ir pokyčiai auginant daugiamečius žolinius energetinės paskirties augalus“, mokslinė vadovė dr. (HP) Alvyra Šlepetienė.

Karina Stumbrienė. „Grybo Fusarium graminearum išplitimas, chemotipų struktūra, patogeniškumas ir kontrolė Lietuvoje auginamuose kviečiuose“, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinė konsultantė dr. Roma Semaškienė.

Jonas Viškelis. „Technologinių ir biologinių priemonių intensyviuose soduose įtaka vaisių kokybei“, mokslinis vadovas dr. Darius Kviklys.

Donata Tomchuk. „Žolynų požeminė biomasė ir organinės anglies sankaupos skirtingo reljefo ekosistemose“, mokslinė vadovė dr. Regina Skuodienė, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys.

Eglė Norkevičienė. „Rykštinės soros (Panicum virgatum L.) agrobiologinis potencialas Europos nemoralinėje zonoje“, mokslinė vadovė dr. Bronislava Butkutė, mokslinė konsultantė dr. Nijolė Lemežienė.

Loreta Aleknavičienė.  „Vasarinių kviečių mitybos optimizavimas įvertinant dirvožemyje bei augaluose makro ir miktoelementų koncentracijas“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, mokslinė konsultantė dr. Zita Brazienė.

Ieva Narutytė. „Bioskaidžių atliekų kompostų įtaka cheminių elementų pokyčiams keturlaukės sėjomainos dirvožemyje ir augaluose“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

Viktorija Vaštakaitė. „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai“, mokslinė vadovė dr. Akvilė Viršilė.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Sinilga Černulienė. „Baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia L.) plitimas ir ekologiniai ypatumai Lietuvos sąlygomis“, mokslinis vadovas dr. Vidas Stakėnas.

Aušra Juškauskaitė. „Miško medžių rūšių fenotipinio plastiškumo priklausomybė nuo genetinio polimorfizmo“, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas.

En