Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2019 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Olakunle Kelvin Akinroluyo. „Ploidiškumo įtaka gausiažiedės vienametės svidrės atsakui į abiotinį stresą“, mokslinė vadovė dr. Gražina Statkevičiūtė, mokslinė konsultantė dr. Vilma Kemešytė.

Mindaugas Visockis. „Biomolekulių ekstrakcijos iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimas naudojant impulsinius elektrinius laukus“, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, mokslinis konsultantas prof. dr. Saulius Šatkauskas.

Indrė Višniauskė. „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Adomas Stoncelis. „Pagrindinių miško medžių rūšių medienos savybių priklausomybė nuo aplinkos sąlygų ir nuo genotipo“, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas.

Miglė Vaičiukynė. „Šaknų vystymosi hormoninio reguliavimo tyrimai Populus tremula L. ir jos hibridų bei Betula pendula Roth in vitro kultūrose“, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė.

En