Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2019 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Indrė Višniauskė. „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Miglė Vaičiukynė. „Šaknų vystymosi hormoninio reguliavimo tyrimai Populus tremula L. ir jos hibridų bei Betula pendula Roth in vitro kultūrose“, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė.

En