Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2019 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Ieva Urbanavičiūtė. „Japoninio svarainio (Chaenomeles japonica sp.) biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir beatliekių perdirbimo technologijų vystymas“, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, mokslinis konsultantas dr. Darius Kviklys.

Žilvinas Kryževičius. „Aliuminio junginių kitimas rūgščiuose dirvožemiuose taikant ilgalaikį kalkinimą ir organinį tręšimą“, mokslinė vadovė dr. Danutė Karčauskienė, moksliniai konsultantai prof. dr. Audronė Žukauskienė, prof. dr. Esperanza Alvarez Rodriguez.

Monika Toleikienė. „Azoto iš įvairių pupinių augalų panaudojimas ekologinio augalininkystės ūkio ekosistemoje“, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinė konsultantė dr. Aušra Arlauskienė.

Sigita Janavičienė. „Grūdų kokybei svarbių A ir B tipų trichotocenų pokyčiai auginant vasarinius javus ir laikant jų grūdus“, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė.

Olakunle Kelvin Akinroluyo. „Ploidiškumo įtaka gausiažiedės vienametės svidrės atsakui į abiotinį stresą“, mokslinė vadovė dr. Gražina Statkevičiūtė, mokslinė konsultantė dr. Vilma Kemešytė.

Mindaugas Visockis. „Biomolekulių ekstrakcijos iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimas naudojant impulsinius elektrinius laukus“, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, mokslinis konsultantas prof. dr. Saulius Šatkauskas.

Indrė Višniauskė. „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Adomas Stoncelis. „Pagrindinių miško medžių rūšių medienos savybių priklausomybė nuo aplinkos sąlygų ir nuo genotipo“, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas.

Miglė Vaičiukynė. „Šaknų vystymosi hormoninio reguliavimo tyrimai Populus tremula L. ir jos hibridų bei Betula pendula Roth in vitro kultūrose“, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė.

En