Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2020 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Donata Drapanauskaitė. „Skirtingos cheminės sudėties ir struktūros kalkinimo medžiagų įtaka rūgštaus dirvožemio neutralizavimui“, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika, mokslinė konsultantė dr. Regina Repšienė.

Yuliia Kochiieru. „Mikotoksinai vasarinių javų grūduose ir jų įtaka produkcijos kokybei“, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinė konsultantė dr. Jurgita Cesevičienė.

Mykola Kochiieru. „Augalinės dangos ir vandentalpos savybių įtaka skirtingos genezės dirvožemių fiziko-cheminei ir biofizikinei kokybei“, mokslinis vadovas dr. Virginijus Feiza, mokslinis konsultantas doc. dr. Jonas Volungevičius.

Kristina Bunevičienė. „Biokuro pelenų pagrindu pagamintų tręšiamųjų produktų kokybė ir jų įtaka dirvožemiui ir augalams“, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika.

Ingrida Mažeikienė. Ribes spp. genetinis potencialas augalų atsparumui serbentinei erkutei didinti ir vaisių antocianinų kokybei gerinti“, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys.

Aurelijus Starkus. „Obels stabilaus derėjimo genetiniai mechanizmai“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, mokslinė konsultantė dr. Dalia Gelvonauskienė.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Benas Šilinskas. „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos savybių priklausomybė nuo augimo sąlygų ir medyno priežiūros priemonių“, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Gintarė Bajerkevičienė. „Skirtingų medžių rūšių ir jų populiacijų atsakas ir plastiškumas jauname amžiuje modeliuojamų klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“, mokslinis vadovas prof. dr. Alfas Pliūra.

En