Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2021 metai

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Andrius Šarka. Mineralinio azoto kaita durpžemiuose. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

Armina Morkeliūnė. Braškių antraknozės Colletotrichum spp. genetinė įvairovė, žalingumas ir kontrolė. Mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė, mokslinė konsultantė dr. Neringa Rasiukevičiūtė.

Auksė Burakova. Biogeniniai elementai dirvožemyje, augaluose ir vandenyje, tręšimui naudojant ekologiškas organines trąšas. Mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė, mokslinis konsultantas dr. Almantas Ražukas.

Giedrius Petrauskas. Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijų genetinė įvairovė. Mokslinės vadovės dr. Vilma Kemešytė ir dr. Kristina Jaškūnė, mokslinė konsultantė dr. Gražina Statkevičiūtė.

Kristina Laužikė. Obelų biologinio potencialo optimizavimas agrotechnologinėmis priemonėmis. Mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė, mokslinis konsultantas dr. Nobertas Uselis.

Linas Jurgutis. Pramoninės kilmės organinių medžiagų įtaka dirvožemio savybėms. Mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinis konsultantas doc. dr. Jonas Volungevičius.

Lina Dėnė. Augaliniai ekstraktai – antigrybinės medžiagos Botrytis cinerea biokontrolei. Mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė, moksliniai konsultantai: prof. dr. Pranas Viškelis, dr. Edita Dambrauskienė (iki 2021 m.).

Mohammad Almogdad. Kenkėjų išplitimas, žala ir kontrolė pašarinėse pupose (Vicia faba). Mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė.

Tomas Žukaitis. Skirtingų žemės dirbimo sistemų įtaka organinės anglies tvarumui sunkaus priemolio dirvožemyje. Mokslinė vadovė dr. Inga Liaudanskienė.

Viktorija Gecaitė. Augalų mitybos optimizavimas dvinariais pasėliais ekologinėje agrosistemoje, Mokslinė vadovė dr. Aušra Arlauskienė, mokslinė konsultantė dr. Žydrė Kadžiulienė.

MIŠKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Asta Doftartė. Miškų ūkio darnumas ir jam įtaką darantys veiksniai smulkiame privačiame miškų ūkyje. Mokslinė vadovė dr. Diana Lukminė.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Sigitas Tamošaitis. Alnus ir Ulmus genčių vietinių rūšių natūralios hibridizacijos procesai, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas.

En