Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Aplinką tausojančios ir produktams aukštesnę pridėtinę vertę suteikiančios medienos modifikavimo technologijos sukūrimas

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0021

Projekto pavadinimas: „Aplinką tausojančios ir produktams aukštesnę pridėtinę vertę suteikiančios medienos modifikavimo technologijos sukūrimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. gruodžio mėn. – 2022 m. kovo mėn.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Marius Aleinikovas

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti  aplinką  tausojančią  medienos  savybių  modifikavimo technologiją,  užtikrinant  racionalų lignoceliuliozinės  žaliavos panaudojimą bei suteikiant produktams aukštesnę pridėtinę vertę. Projekte numatyti aukšto lygio tyrėjų grupės vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti miškų ūkio sektoriui aktualius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Šis projektas apima dvi Lietuvos sumanios specializacijos strategijoje įvardinamas prioritetines kryptis: „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ ir „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“. Projekto veikla ir numatyti rezultatai iš esmės prisideda prie Sumaniosios specializacijos plano tikslų – skatinti MTEP ir inovacijų veiklas, kurios sudarytų sąlygas taupiai naudoti biologinius išteklius žemės ir maisto ūkyje bei siūlyti didelės pridėtinės vertės produktus, pagrįstus naujomis žiniomis ir technologijomis, pasižyminčius išskirtinėmis savybėmis. Projekte numatyta vykdyti tris veiklas ir pasiekti svarbiausią rodiklį – paraišką tarptautiniam patentui.

Siekiamas rezultatas: Projekto metu bus siekiama sukurti kokybišką ir unikalų medienos savybių modifikavimo būdą, kuris būtų skirtas ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinei rinkai. Naudojant unikalias ir aplinką tausojančias technologijas bus pagerintos medienos savybės, taip išplečiant medienos panaudojimo galimybes.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

En