Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrobiologinių tyrimų atviros prieigos centras

2015 m. liepos 31 d. įregistruotas Agrobiologinių tyrimų atviros prieigos centras (vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė), kurį sudaro šios laboratorijos:

 • Augalų fotofiziologijos (vadovė dr. Akvilė Viršilė)
 • Augalų metabolomikos (vadovas dr. Vidmantas Bendokas)
 • Javų ir pašarinių augalų genetinio potencialo tyrimo ir plėtros (vadovas doc. dr. Vytautas Ruzgas)
 • Kriobiologijos (vadovas dr. Rytis Rugienius)
 • Molekulinių žymenų (vadovė dr. Kristina Jonavičienė)
 • Ekofiziologijos (vadovas dr. Virmantas Povilaitis)
 • Dirvožemio fizikos ir produktyvumo (vadovė dr. Gražina Kadžienė)
 • Bioorganinių fitojunginių diagnostikos (vadovė dr. Alvyra Šlepetienė)
 • Augalų patologijos (vadovė dr. Skaidrė Supronienė)
 • Regionų žemdirbystės sistemų (vadovas dr. Virginijus Feiza)
 • Plantacinės miškininkystės (vadovas dr. Gintautas Urbaitis).

Agrobiologinių tyrimų APC veikla apima žemės ūkio augalų biopotencialo, dirvožemio derlingumo tyrimus,  inovatyvių, harmoningų aplinkai ir tausojančių išteklius agrotechnologijų maisto bei  kitų pramonės bio-produktų žaliavų gamybai rengimą, verslo užsakymų įgyvendinimą.

Taisyklės

Paslaugos

Kontaktai
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel. 8 679 20 860
El. paštas gintare.naujokiene@lammc.lt

En