Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras

2010 m. pasirašyta slėnio „Nemunas“ plėtros projekto ,,Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ sutartis. 2012 m. kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu įkurtas atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras (vadovas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius), jame veikia šios Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro laboratorijos:

  • Agrobiologijos (vadovė dr. Karolina Barčauskaitė)
  • Mikrobiologijos (vadovė dr. Skaidrė Supronienė)
  • Biologinių žymeklių (vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys)
  • Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų (vadovas dr. Marius Aleinikovas)

Įrengtose atviros prieigos laboratorijose vykdomi moksliniai eksperimentai, verslo subjektų užsakymai, mokslinius darbus atlieka bakalauro, magistrantūros studijų studentai ir doktorantai.

Paslaugos

Taisyklės

Kontaktai
Studentų g. 15 a, Akademija, Kauno r.
Tel. 8 679 20 860
El. paštas gintare.naujokiene@lammc.lt

En