Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Augalų biopotencialas daugiafunkciam panaudojimui ir agroekosistemų tvarumui

Sausio 23 d.

AUGALŲ BIOPOTENCIALAS DAUGIAFUNKCIAM PANAUDOJIMUI IR AGROEKOSISTEMŲ TVARUMUI

MS Teams

 Prisijungimo nuoroda

900–915

Įžanginis žodis. LAMMC direktorius Gintaras Brazauskas
Programos vadovė Žydrė Kadžiulienė

915–930

Danuta Romanovskaja, Euganija Bakšienė.
Fenologinių reiškinių dėsningumai kintant klimatui

930–945

Liudmila Tripolskaja.
Šiltėjančio klimato ir kai kurių agrotechninių priemonių įtaka atmosferinių kritulių filtracijai

945–1000

Jurgita Cesevičienė, Danutė Petraitytė, Irmantas Parašotas, Alvyra Šlepetienė, Aušra Arlauskienė.
Žieminių kviečių grūdų kokybės kitimas tręšiant skystomis organinėmis trąšomis

1000–1015

Jelena Ankuda, Eugenija Bakšienė.
Netradicinių Lietuvai energinių daugiamečių žolių ilgalaikio auginimo vienoje vietoje ir tręšimo nuotekų dumblo kompostu tyrimai

1015–1030

Aušra Bakšinskaitė, Vita Tilvikienė, Eugenija Bakšienė, Jelena Ankuda, Danutė Karčauskienė, Gintaras Šiaudinis, Žydrė Kadžiulienė.
Pavėsinio kiečio Artemisia dubia Wall. biomasės formavimasis

1030–1045

Violeta Čeksterytė, Andrius Aleliūnas.
Alergizuojančių baltymų identifikavimas meduje

1045–1100

Diskusija. Moderuoja Ž. Kadžiulienė

En