Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui

2021 m. sausio 28 d. 9 val.

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

Mokslinio seminaro moderatorė dr. Žydrė Kadžiulienė

900–915

Seminaro atidarymas
Gintaras Brazauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

915–930

Augalų daugiafunkciškumas siekiant tvaresnio žemės ūkio ir bioekonomikos
Žydrė Kadžiulienė, Eugenija Bakšienė, Jurgita Cesevičienė, Lina Šarūnaitė, Vita Tilvikienė, Virmantas Povilaitis

930–945

Alternatyvus žemės ūkio biomasės panaudojimas bioproduktų kūrimui
Vita Tilvikienė, Dalia Feizienė, Jurgita Cesevičienė, Farida Dzenajavičienė, Aurimas Lisauskas

945–1000

Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui
Lina Šarūnaitė, Aušra Arlauskienė, Irena Deveikytė, Vytautas Seibutis, Regina Repšienė, Gintaras Šiaudinis,
Vilma Kemešytė, Jonas Šlepetys, Vaclovas Stukonis, Vidas Damanauskas, Aleksandras Velykis, Zita Brazienė,
Dovilė Avižienytė

1000–1015

Augalų fitoremediacijos potencialas sukaupti sunkiuosius metalus iš užteršto dirvožemio
Danutė Karčauskienė, Regina Repšienė, Ieva Mockevičienė, Gintaras Šiaudinis, Karolina Barčauskaitė,
Vita Tilvikienė

1015–1030

Nederlingų ariamų žemių žemėnaudos konversijos būdai ir jų įtaka dirvožemio savybėms ir augalų
cenozėms
Liudmila Tripolskaja, Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė, Eugenija Bakšienė

1030–1045

Nektaringųjų pupinių augalų medaus bei žiedadulkių proteomo įvertinimas ir lipčiaus medaus baltymų įvairovės identifikavimas
Violeta Čeksterytė, Kristina Jaškūnė, Rūta Navakauskienė, Gražina Treigytė, Algirdas Kaupinis

1045–1130

Diskusija „Augalų biopotencialas: indėlis tvariam ūkininkavimui ir pridėtinei vertei kurti“
Moderatorė Žydrė Kadžiulienė
Diskusijos dalyviai: pranešėjai ir kiti sesijos dalyviai

En