Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1, 2, 3 ir 4 grupių susitikimai „Pašariniai augalai: diskusija ir patarimai gausesniam derliui gauti“

Nuo: 2020-06-16 11:00
Iki: 2020-06-16 14:00
Vieta: LAMMC Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 610 49 336; 8 674 58 491

1 grupės lektorė dr. Jurgita Cesevičienė.

Programa

Atmintinė

2 grupės lektorius dr. Jonas Šlepetys.

Programa

Atmintinė

3 grupės lektorė dr. Audronė Mankevičienė.

Programa

Atmintinė

4 grupės lektorė dr. Ona Auškalnienė.

Programa

Atmintinė

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1, 2, 3 ir 4 grupių susitikimai vykdomi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“.

En