Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1 grupės susitikimas „Kukurūzų siloso laikymo trukmės įtaka kokybės rodikliams“

Nuo: 2018-06-07 10:00
Iki: 2018-06-07 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.), 1-12 kabinetas
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė, Agnė Jankauskienė
Tel. 8 610 49 336; 8 620 94 625

Lektoriai: dr. Bronislava Butkutė, dr. Eglė Petraitienė, dr. Audronė Mankevičienė. Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas. Programa
Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1 grupės susitikimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“.

En