Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1 grupės susitikimas „Netinkamų ir apleistų žemės plotų panaudojimas ekologinio tvarumo stiprinimui: greitai augančių Populus genties medžių plantacinių želdinių įveisimas ir auginimas“

Nuo: 2019-06-14 10:00
Iki: 2019-06-14 13:00
Vieta: Liepų g. 1, Girionys, 53101 Kauno r.
Kontaktinis asmuo: doc. dr. Sigutė Kuusienė
Tel. 8 616 08 998

Lektorius: dr. Audrius Gradeckas.

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas.

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1 grupės susitikimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą „Inovatyvių technologijų diegimas ir sklaida auginant Populus genties hibridų klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose žemėse“ (Nr. 14PA-KK-18-1-03442-PR001).

En