Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 2 grupės susitikimas „Agroekosistemų optimizavimas intensyvios žemdirbystės sąlygomis“

Nuo: 2020-06-16 10:00
Iki: 2020-06-16 13:00
Vieta: LAMMC Rumokų bandymų stotis (Klausučių k., Vilkaviškio r.); „Bulvės muziejus“ (Bažnyčios g. 34, Kudirkos Namiestis); kavinė „Pas Mindaugą“ (Šakių g. 3, Kudirkos Naumiestis, Šakių r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 615 51 431, 8 674 58 491

Lektoriai: dr. Zita Brazienė, dr. Dovilė Avižienytė.

Programa

Atmintinė

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 2 grupės susitikimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“.

En