Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Praneškite apie diskriminaciją

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) siekia užtikrinti darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

LAMMC netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formos, taip pat nurodymas diskriminuoti ar bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios, naudojimasis užimama padėtimi.

Visi LAMMC darbuotojai (kandidatai į laisvas darbo vietas), kurie mano, kad jiems nebuvo užtikrintos lygios galimybės ar jų atžvilgiu susiklostė lygių galimybių pažeidimo situacija, turi teisę pateiki skundą. Darbuotojas, norėdamas pranešti apie diskriminaciją ar lygių galimybių pažeidimą gali kreiptis į savo tiesioginį vadovą ar palikti pranešimą čia: https://forms.gle/zs6HaZMjJzHQnhBz7 

En