Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos komisija

Vadovaujantis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašu (2022 m. spalio 31  d. Nr. CV-1-426E/1), sudaryta šios sudėties nuolat veikianti Smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos komisija:

  1. Dr. Audrius Sasnauskas, LAMMC Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas, Komisijos pirmininkas,
  2. Laura Ledeniova, LAMMC Teisės ir žmogiškųjų išteklių tarnybos vyresnioji personalo specialistė, Komisijos pirmininko pavaduotoja,
  3. Dr. Rita Verbylaitė, LAMMC Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus mokslo darbuotoja, Komisijos sekretorė,
  4. Dr. Agnė Veršulienė, LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus mokslo darbuotoja,
  5. Dr. Česlovas Bobinas, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Darbuotojas, pastebėjęs smurto ar priekabiavimo darbe atvejį, gali pranešti tiesioginiam vadovui ar direktoriui arba siųsti elektroninį laišką el. paštu sppp.komisija@lammc.lt.

En