Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai

Sausio 26 d.

Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai. Vadovas Marius Aleinikovas

MS Teams nuoroda

900–910

Įžangos žodis. LAMMC direktorius Gintaras Brazauskas, LAMMC Ilgalaikės mokslo programos vadovas Marius Aleinikovas

910–925

Kauno miesto medžių gebėjimo valyti aplinkos oro teršalus įvertinimas naudojant labai didelės raiškos palydovinius vaizdus. Valda Araminienė

925–940

Medieną ardančių grybų rūšių ekologija Lietuvos ąžuolynų ekosistemose. Adas Marčiulynas

940–955

Pradinio medyno tankumo ir ugdomųjų kirtimų įtaka spygliuočių medynų našumui ir medžių stiebų kokybei. Lina Beniušienė

955–1010

Paprastosios drebulės rinktinių medžių lyties identifikavimas ir pirmosios Lietuvoje drebulės sėklinės plantacijos įveisimas. Rita Verbylaitė

1010–1025

Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) endofitų panaudojimo tvariam medžių tręšimui ir apsaugai nuo patogenų galimybė in vitro. Dorotėja Vaitiekūnaitė

1025–1040

Juodalksnio ir baltalksnio F1 kartos hibridų identifikavimas. Girmantė Jurkšienė

1040–1055

Kelminio puvinio poveikio eglynų tvarumui ir produktyvumui įvertinimas. Povilas Žemaitis

1055–1130

Diskusija ir apibendrinimas

En