Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai

Sausio 30 d.

DARNI MIŠKININKYSTĖ IR GLOBALŪS POKYČIAI

MS Teams

 Prisijungimo nuoroda

900–915

Įžanginis žodis. LAMMC direktorius Gintaras Brazauskas
Programos vadovas Marius Aleinikovas

915–930

Vaida Sirgedaitė-Šėžienė.
Skirtingų bakterinių produktų efektyvumo skatinant Lietuvos spygliuočių medžių rūšių augimo ir biocheminių gynybos mechanizmų suaktyvėjimą įvertinimas

930–945

Dovilė Čiuldienė, Kęstutis Armolaitis, Egidijus Vigricas, Olgirda Belova, Vaiva Kazanavičiūtė, Povilas Žemaitis, Emilis Armoška, Milda Muraškienė, Gintautas Urbaitis.
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2, CH4, N2O) emisijų nacionaliniai faktoriai sausintiems ir nenusausintiems žemapelkės durpžemiams

945–1000

Vytautas Čėsna.
Netikslinių vabzdžių bendrijų įvairovė vienuolio verpiko pažeistuose paprastosios pušies medynuose po taikyto purškimo biologiniu preparatu Foray 76B

1000–1015

Rita Verbylaitė.
Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai klimato kaitos sąlygomis: genetinis monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose

1015–1030

Julija Konstantinavičienė.
Medienos potencialas darnaus vystymosi požiūriu

1030–1045

Valeriia Mishcherikova.
Fungal communities associated with Pinus sylvestris L. and Picea abies (L.) H. Karst. in the European latitudinal gradient

1045–1100

Diskusija. Moderuoja M. Aleinikovas

En