Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Antano Būdvyčio – mokslininko, ilgamečio Lietuvos žemdirbystės instituto direktoriaus, mokslo organizatoriaus ir žinių skleidėjo 90-ųjų gimimo metinių paminėjimas

Nuo: 2018-08-14 14:00
Iki: 2018-08-14 17:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto centriniuose rūmuose, seminarų salėje (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)
Tel. (8 347) 37 271

Dr. Antano Būdvyčio 90-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

Dr. Antano Būdvyčio
(1928 08 10–1998 01 13)
gyvenimą ir veiklą prisimenant

PROGRAMA

14.00–14.20 Įžangos žodis.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
direktorius dr. Gintaras Brazauskas,
akademikas Zenonas Dabkevičius

14.20–14.40 Dr. Antano Būdvyčio gyvenimo ir veiklos kelias.
Akademikas Vytautas Ruzgas

14.40–15.30 Buvo metas... Dr. A. Būdvyčio veikla Žemdirbystės institute:
dr. Rimantas Dapkus,
akad. Veronika Vasiliauskienė,
sūnus Saulius Būdvytis
dr. Ona Simanavičienė,
dr. Aldona Kaselytė,
dr. Audronė Mašauskienė,
dr. Vytas Mašauskas,
dr. Žydrė Kadžiulienė,
Algirdas Venckus ir kiti.

15.30–16.00 Pašnekesiai ir kava

16.00 Kapo aplankymas Gėlainių kapinėse

 

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

 

En