Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

ES 7-osios bendrosios programos projektai

  1. FP7-ERANET-2013-RTD „Patogūs naudotojui IKOK įrankiai paremti IT-sprendimais lapų dėmėtligių kontrolei javuose“ (SpotIT). Vadovas dr. Antanas Ronis. 2017–2020 m. Parama tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektams skirta LR ŽŪM.
  2. FP7 ERA-NET „SUMFOREST“ „Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m. 
  3. FP7-ERANET-2013-RTD „Patogūs naudotojui IKOK įrankiai paremti IT sprendimais – lapų dėmėtligių kontrolei javuose" (SpotIT).  Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2017–2019 m.
  4. FP7-ERANET-CORE Organic Plus „Derlingumo formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sistemose”. Projekto vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2015–2017 m.
  5. FP7-ERANET-2013-RTD: „Koordinuotas Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės valdymas Europoje”. Projekto vadovas Antoine Moatti, koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Roma Semaškienė. 2014–2016 m. 
  6. FP7 EUPHRESCO II ERA-NET „Braškių patogenų tyrimas ir paplitimo įvertinimas“. Projekto vadovas E. Loit, koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Rytis Rugienius. 2013–2015 m. 
  7. FP7 FIBRA „Pluoštiniai augalai – tvaraus bio-medžiagų šaltinis pramoniniams produktams Europoje ir Kinijoje“. Projekto vadovas dr. Efthimia Alexopoulou, koordinatorė Upytės bandymų stotyje dr. Zofija Jankauskienė. 2012–2015 m.
En