Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 • Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo  projektas „Baltijos jūros regiono tinklas subalansuotam kviečių auginimui“ (BALTICWHEAT). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2017–2018 m. 
 • Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projektas „Baltijos šalių bendradarbiavimas kuriant Fusarium protrūkių prognozavimo strategijas“. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Skaidrė Supronienė. 2017–2018 m.
 • „Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai Šiaurės ir Baltijos šalyse“. Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Gintaras Brazauskas. 2014–2018 m.
 • SNS-NKJ projektas „Miškų ir žemės ūkio bioenergijos produkcijos poveikis ekosistemų paslaugoms Šiaurės ir Baltijos šalių kraštovaizdyje“. Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis. 2016–2017 m.
 • EFINORD projektas „Miško ir vandenų tyrimai“. Koordinatorė Miškų institute dr. O. Belova. 2011–2014 m.
 • Šiaurės – Baltijos šalių pašarinių žolių genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorės Žemdirbystės institute  dr. N. Lemežienė, dr. V. Kemešytė. 2014 m.
 • „Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2014 m. 
 • „Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2014 m. 
 • „Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2014 m. 
 • „Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2000–2014 m.

Šiaurės šalių miškų tyrimo komiteto projektai

 • CAR-ES „Pažangių aplinkotyros tyrimų centras“. Koordinatorė Miškų institute dr. J. Aleinikovienė. 2011–2014 m
 • CNP „Anglies, azoto ir fosforo išsiplovimas miškuose”. Koordinatorius Miškų institute dr. K. Armolaitis. 2011–2014 m. 
 • „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. V. Baliuckas. 2014 m.
En