Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 • „Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. 1993–2019 m.
 • Miškų bioekonomikos tinklo ir Šiaurės miškų tyimų tinklo projektas „Žinių apie maisto medžiagų apykaitą ir organizmų atsaką, siekiant tvaraus medienos pelenų naudojimo Šiaurės šalių miškuose, integravimas“ (NORDASH). Koordinatorė Miškų institute dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2019 m.
 • Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo  projektas „Baltijos jūros regiono tinklas subalansuotam kviečių auginimui“ (BALTICWHEAT). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2017–2018 m. 
 • Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projektas „Baltijos šalių bendradarbiavimas kuriant Fusarium protrūkių prognozavimo strategijas“. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Skaidrė Supronienė. 2017–2019 m.
 • „Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai Šiaurės ir Baltijos šalyse“. Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Gintaras Brazauskas. 2014–2019 m.
 • „Derlingumo formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sistemose (FertilCrop)". Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2015–2017 m.

 • SNS-NKJ projektas „Miškų ir žemės ūkio bioenergijos produkcijos poveikis ekosistemų paslaugoms Šiaurės ir Baltijos šalių kraštovaizdyje“. Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis. 2016–2017 m.
 • EFINORD projektas „Miško ir vandenų tyrimai“. Koordinatorė Miškų institute dr. O. Belova. 2011–2014 m.
 • Šiaurės – Baltijos šalių pašarinių žolių genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorės Žemdirbystės institute  dr. N. Lemežienė, dr. V. Kemešytė. 2014 m.
 • „Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2014 m. 
 • „Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2014 m. 
 • „Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2014 m. 
 • „Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje“. Koordinatorius Žemdirbystės institute  doc. dr. V. Ruzgas. 2000–2014 m.

Šiaurės šalių miškų tyrimo komiteto projektai

 • CAR-ES „Pažangių aplinkotyros tyrimų centras“. Koordinatorė Miškų institute dr. J. Aleinikovienė. 2011–2014 m
 • CNP „Anglies, azoto ir fosforo išsiplovimas miškuose”. Koordinatorius Miškų institute dr. K. Armolaitis. 2011–2014 m. 
 • „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. V. Baliuckas. 2014 m.
En