Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų grupių projektai, skirti bendradarbiauti su JAV mokslininkais

  • „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“.  Vykdytojai: LAMMC SDI ir Montanos valstijos universitetas. Vadovas habil. dr. V. Stanys. 2013–2015 m.
  • „Funkcinių žymeklių paieška augalo architektūrą lemiančiuose genuose“. Vykdytojai: LAMMC ŽI ir Ajovos valstijos universitetas. Vadovas dr. G. Brazauskas. 2012–2014 m.
En