Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų grupių projektai

 • „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui“. Vadovas dr. Danas Baniulis. 2017–2019 m.
 • „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metabolitiniai efektai“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė. 2015–2018 m.
 • „Molekulinių žymeklių sukūrimas daugiametės svidrės adaptyvumo genominei selekcijai (ADAPTGENAS)“. Vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2015–2018 m.
 • „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“. Vadovas dr. Perttu Haimi. 2015–2018 m.„Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2015–2018 m.
 • Artemisia dubia biomasės cheminės sudėties ir termocheminės konversijos tyrimai“. Vykdytojas: LAMMC ŽI ir ASU. Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2014–2016 m.
 • „Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“. Vykdytojas: LAMMC SDI. Vadovė dr. Giedrė Samuolienė. 2014–2016 m.
 • „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei (NOXENDO)“. Vadovas habil. dr. V. Stanys. 2013–2015 m.
 • „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu (DEHIDRA)“. Vykdytojas: LAMMC SDI. Vadovas dr. R. Rugienius. 2013–2015 m.
 • „Paprastojo uosio atsparumo patogenui Chalara fraxinea eko-genetinis sąlygotumas“. Vadovas A. Pliūra. 2012–2014 m.
 • „Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae Schrank) įtaka Lietuvos eglynų džiūties procesams“. Vadovas A. Gedminas. 2012–2014 m.
 • „Kompleksiniai daugiafunkcinio energinio C4 tipo augalo – rykštėtosios soros biopotencialo tyrimai (EnergoSora)“. Vadovė B. Butkutė. 2012–2014 m.
 • „Dirvožemio anglies tvarumas agrarinėse ir saugomose teritorijose (CARBOSTABILIS)“. Vadovė A. Šlepetienė. 2012–2014 m.
En