Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų grupių projektai

 1. „Obelų vaisių kokybės potencialo didinimas, taikant inovatyvias sodininkystės technologijas“. Vadovas dr. Darius Kviklys. 2017–2020 m.
 2. „Dinaminio šviesos spektro ir srauto modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais daržovių morfogenezės tarpsniais“. Vadovė dr. Giedrė Samuolienė. 2017–2020 m.
 3. „Funkcinė daugiametės svidrės genomo analizė biomasės formavimo sausros sąlygomis selekcijai“. Vadovė dr. Kristina Jaškūnė. 2017–2020 m.
 4. „Vietinių bei invazinių medžių patogenų biogeografija ir sklaida: dėmesys klimatui, medžių rūšims bei miškininkavimo intensyvumui“. Vadovas dr. Audrius Menkis. 2017–2020 m.
 5. „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui“. Vadovas dr. Danas Baniulis. 2017–2019 m.
 6. „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metabolitiniai efektai“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė. 2015–2018 m.
 7. „Molekulinių žymeklių sukūrimas daugiametės svidrės adaptyvumo genominei selekcijai (ADAPTGENAS)“. Vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2015–2018 m.
 8. „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“. Vadovas dr. Perttu Haimi. 2015–2018 m.„Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2015–2018 m.
 9. Artemisia dubia biomasės cheminės sudėties ir termocheminės konversijos tyrimai“. Vykdytojas: LAMMC ŽI ir ASU. Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2014–2016 m.
 10. „Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“. Vykdytojas: LAMMC SDI. Vadovė dr. Giedrė Samuolienė. 2014–2016 m.
 11. „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei (NOXENDO)“. Vadovas habil. dr. V. Stanys. 2013–2015 m.
 12. „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu (DEHIDRA)“. Vykdytojas: LAMMC SDI. Vadovas dr. R. Rugienius. 2013–2015 m.
 13. „Paprastojo uosio atsparumo patogenui Chalara fraxinea eko-genetinis sąlygotumas“. Vadovas A. Pliūra. 2012–2014 m.
 14. „Netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae Schrank) įtaka Lietuvos eglynų džiūties procesams“. Vadovas A. Gedminas. 2012–2014 m.
 15. „Kompleksiniai daugiafunkcinio energinio C4 tipo augalo – rykštėtosios soros biopotencialo tyrimai (EnergoSora)“. Vadovė B. Butkutė. 2012–2014 m.
 16. „Dirvožemio anglies tvarumas agrarinėse ir saugomose teritorijose (CARBOSTABILIS)“. Vadovė A. Šlepetienė. 2012–2014 m.
En