Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektai

  1. „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams“ (AGROTVARA). Vykdytojai: LAMMC, ASU, VU. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2015–2018 m.
  2. „Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai iškylančio javų patogeno populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje“. Vykdytojai: LAMMC, GTC. Vadovė dr. Gražina Kadžienė. 2015–2018 m.
  3. „Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“ (MIŠKOEKOKAITA). Vykdytojai: LAMMC, GTC. Vadovas prof. dr. Alfas Pliūra. 2015–2018 m.
  4. „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“. Vykdytojai: LAMMC, VDU. Vadovai dr. Remigijus Daubaras (VDU), dr. Vidas Stakėnas. 2015–2018 m.
  5. „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui (KLIMAGRO)“. Vykdytojai: LAMMC (dr. Sandra Sakalauskienė, dr.  Jurga Miliauskienė), VDU. Vadovas prof. habil. dr. Romualdas Juknys (VDU). 2015–2018 m.
  6. „Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponentų stabilumui“. Vykdytojai: LAMMC (dr. Laisvūnė Duchovskienė) kartu su VDU, VU. Vadovas habil. dr. Donatas Žvingila (VU). 2015–2017 m.
En