Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui

 1. „Mišraus amarų ir nektaro lipčiaus medaus baltymų sudėties palyginimas su monofloriniu dobilų nektaro medumi. Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2021 m.
 2. „Lipčiaus medaus baltymų įvairovės identifikavimas“. Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2020 m.
 3. „Bičių Apis mellifera carnica linijų tyrimas, įtvirtinimas ir genofondo išsaugojimas“. Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2018 m.
 4. „Ekologiškų preparatų Api-Life VAR ir Api-Bioxal Varroa erkėms naikinti panaudojimo galimybės bei efektyvumo tyrimas“. Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2018 m.
 5. „Žiedadulkių išskirtų iš medaus ir rinktų rankomis baltymų struktūros ir bičių pasirinkimo augalų lankomumo, įvertinimas“. Vadovė dr. Kristina Jonavičienė. 2017 m.
 6. „Bičių Apis mellifera carnica linijų ir jų naudingų savybių, pritaikytų Lietuvos medunešio sąlygoms, kūrimas ir įtvirtinimas“. Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2017 m.
 7. „Preparatų APIVAR ir MAQs efektyvumas naikinant varroa destructor erkes bei poveikio bičių šeimoms tyrimas“. Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2017 m.
 8. „Krajinos bičių higieninė elgsena, jos linijų pritaikytų Lietuvos medunešio ir klimato sąlygoms kūrimas ir įtvirtinimas". Vadovė Diana Tamašauskienė. 2016 m.
 9. „Preparatų MAQs ir Apivar efektyvumas naikinant bičių erkes Varroa destructor"Vadovė Diana Tamašauskienė. 2016 m.
 10. „Beta-/gamma amilazės nustatymas meduje ir bičių maiste žiemai". Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2016 m.
 11. „Krajinos bičių (Apis meliffera Carnica) linijų ir jų naudingų savybių, pritaikytų Lietuvos medunešio sąlygoms kūrimas ir įtvirtinimas“. Vadovas dr. J. Balžekas. 2015 m.
 12. „Erkių Varroa destructor rezistentiškumas piretroidiniam preparatui Varostop šeštais jo naudojimo metais ir preparato MAQs efektyvumo tyrimas". Vadovas dr. J. Balžekas. 2015 m.
 13. „Medaus savybių palyginamieji pokyčiai po centrifugavimo jo filtravimui naudojant kaskadinį – pašildomąjį koštuvą". Vadovas dr. J. Balžekas. 2015 m.
 14. „Higieninės elgsenos pasireiškimas Krajinos bičių (Apis mellifera carnica) populiacijos šeimose“. Vadovas dr. J. Balžekas. 2014 m.
 15. „Erkių Varoa destructor rezistentiškumas Akaricidiniam preparatui Varostop ir biologinio–ekologiško preparato Apiquard efektyvumo tyrimas“. Vadovas J. Balžekas. 2011–2013 m.
 16. „Erkių Varoa destructor rezistentiškumas Akaricidiniam preparatui Varostop ir biologinio–ekologiško preparato Apiquard efektyvumo tyrimas“. Vadovas J. Balžekas. 2011–2013 m.
 17. „Bičių duonelės poveikis akių kraujotakai sergantiems trumparegyste“. Vadovė V. Čeksterytė. 2011–2013 m
En