Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas ir regioniniai padaliniai

 1. „Lubinų, tinkančių auginti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, veislių atrinkimas“. Vadovė dr. Zita Maknickienė. 2015–2017 m.
 2. „Sojų auginimo technologinių normų nustatymas“. Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2015–2017 m.
 3. „Žieminių kviečių pasėlio formavimas geram žiemojimui ir derliui“. Vadovas dr. Sigitas Lazauskas. 2015–2017 m.
 4. „Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas". Vadovas dr. Algirdas Jasinskas (ASU). 2015–2016 m.
 5. „Granuliuoto mėšlo poveikio tyrimai augalams ir dirvožemiui". Vadovas habil. dr. Gediminas Staugaitis. 2015–2016 m.
 6. „Nacionalinės selekcijos bulvių veislių meristeminės sėklininkystės tyrimai". Vadovas dr. Almantas Ražukas. 2015–2016 m.
 7. „Glifosato, naudojamo prieš derliaus nuėmimą defoliavimo tikslams, likučių bei jo skilimo produktų koncentracijos kitimas saugant grūdus ir jų įtaka grūdų perdirbimo produktų saugai". Vadovė dr. Gražina Kadžienė. 2015–2016 m.
 8. „Aplinkos, biologinių ir cheminių veiksnių įtaka Lietuvoje išaugintų kukurūzų grūdų derliui ir kokybei". Vadovė dr. Audronė Mankevičienė. 2015–2016 m.
 9. „Atsparumo piretroidų grupės insekticidams spragių (Psylliodes chrysocephalaPhyllotreta nemorum ir P. undulata) populiacijose Lietuvoje nustatymas". Vadovė dr. Eglė Petraitienė. 2015–2016 m.
 10. „Monokultūroje auginamų pluoštinių kanapių įtakos dirvos kokybiniams rodikliams ir piktžolėtumui tyrimai". Vadovė dr. Elvyra Gruzdevienė. 2015–2016 m.
 11. „Plačiausiai ūkiuose auginamų kviečių ir rapsų veislių jautrumo ligoms bei vertingumo tyrimai skirtinguose ligų kontrolės fonuose". Vadovė dr. Roma Semaškienė. 2014–2016 m.
 12. „Žemės ūkio augalų pasėlių bei derlingumo prognozių Lietuvoje parengimas“. Vadovas dr. V. Feiza. 2014–2015 m.
 13. „Pluoštinių kanapių, kaip priešsėlio įtakos javų ligų ir kenkėjų plitimo kontrolei tyrimai”. Vadovė dr. E. Gruzdevienė. 2014–2015 m.
 14. „Plačiausiai ūkiuose auginamų kviečių ir rapsų veislių jautrumo ligoms bei vertingumo tyrimai skirtinguose ligų kontrolės fonuose“. Vadovė dr. R. Semaškienė. 2014–2015 m.
 15. „Ekologiškos produkcijos kokybei pagerinti, atlikti sertifikuotos sėklos privalumų/trūkumų kokybinę analizę, bei pateikti rekomendacijas dėl naujausių leistinų ekologinėje gamyboje metodų“. Vadovas dr. Ž. Liatukas. 2014–2015 m.
 16. „Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės priemonių tyrimai ekonomiškai svarbiausiuose žemės ūkio augaluose (kviečiuose, miežiuose, rapsuose)“. Vadovė dr. R. Semaškienė. 2013–2015 m.
 17. „Dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai“. Vadovas J. Mažvila. 2012–2014 m.
 18. „Mineralinio azoto ir sieros dirvožemyje monitoringas“. Vadovas G. Staugaitis. 2012–2014 m.
 19. „Ekologinės gamybos agrocenozių agrarinės apkrovos bei auginamų augalų fitosanitarinės būklės įvertinimas“. Vadovė Ž. Kadžiulienė. 2012–2014 m.
 20. „Inovatyvios technologijos sapropeliui perdirbti į trąšas ar dirvožemio gerinimo medžiagą sukūrimas ir šios technologijos praktinis pritaikymas“. Vadovė E. Bakšienė. 2013–2014 m.
 21. „Nacionalinės selekcijos bulvių veislių meristeminės sėklininkystės tyrimai“. Vadovas A. Ražukas. 2013–2014 m.
 22. „Pluoštinių kanapių poveikio dirvos kokybės rodikliams ir piktžolėtumui auginant kanapių monokultūras ir taikant sėjomainą tyrimai“. Vadovė E. Gruzdevienė. 2013–2014 m.
 23. „Fusiarum genties grybų ir jų gaminamų metabolitų plitimas grūduose“. Vadovė A. Mankevičienė. 2013–2014 m.
 24. „Žemės ūkio augalų pasėlių bei derlingumo prognozių Lietuvoje parengimas“. Vadovas V. Feiza. 2012–2013 m.
 25. „Javų veislių atranka viso grūdo maistui su pagerinta mitybine verte“ (NMA projektas). Vadovė A. Leistrumaitė. 2011–2013 m.
 26. „Ekologinės sėklininkystės plėtros Lietuvoje galimybių analizė“ (NMA projektas). Vadovas Ž. Liatukas. 2013 m.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas

 1. „Mokslinis tyrimas dėl žieminių javų, vasarinių pupinių ir miglinių javų, vaisių, daržovių, uogynų, daugiamečių žolių veislių tinkamų auginti ekologinės gamybos ūkiuose Lietuvoje". Vadovė dr. Rasa Karklelienė. 2016 m.
 2. „Naujų braškių veislių tyrimai ir technologinis jų auginimo įvertinimas". Vadovas dr. Nobertas Uselis. 2015–2016 m.
 3. „Ligų, kenkėjų ir piktžolių prevencijos taikant tausius integruotos augalų apsaugos metodus galimybių studija". Vadovė dr. Alma Valiuškaitė. 2016 m.
 4. „Lietuvos sąlygoms pritaikytų lauko šakniavaisinių daržovių auginimo technologijų tobulinimas ir diegimas ūkiuose“. Vadovė dr. D. Kavaliauskaitė. 2015 m.
 5. „Stambiavaisių slyvų veislių ir veislių–poskiepių derinių tyrimai“. Vadovas dr. J. Lanauskas. 2014–2015 m.
 6. „Dirvos dirbimo ir tręšimo sistemos modeliavimas ir optimizavimas saugiam, kokybiškam ir ekonomiškai pagrįstam lauko daržovių auginimui“. Vadovė O. Bundinienė. 2013–2014 m.
 7. „Sveikos sodo augalų auginamosios medžiagos palaikymas ir motininių augynų stebėsena Lietuvoje“. Vadovė J. Šikšnianienė. 2013–2014 m.
En