Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Podoktorantūros stažuotės

  • „Fenolinius junginius kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų sausųjų ekstraktų gamybos technologijos optimizavimas ir jų kokybės vertinimas“. Vadovas dr. P. Viškelis. 2013–2015 m.
  • „Žemės dirbimo įtaka vandentalpai, vandens potencialui, deficitui ir evaporacijai Vidurio Lietuvos dirvožemiuose“. Vadovas dr. V. Feiza. 2013–2015 m.
  • „Daugiamečių augalų atsparumo sausrai ir šalčiui funkcinių žymeklių paieška“. Vadovas G. Brazauskas. 2012–2014 m.
  • „Pomidorų vaisių nokimo procesų studija nedestruktyviais metodais“. Vadovas P. Viškelis. 2012–2013 m.
En