Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai

 1. „Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje parengimo“. Vadovė doc. dr. Rasa Pakeltienė (VDU), koordinatorė LAMMC dr. Roma Semaškienė. 2021–2022 m.
 2. „Pluoštinių kanapių produktų, kaip organinės anglies kaupiklių ilgalaikiuose produktuose ir dirvožemyje, įvertinimas ir parengimas jų taikymui pagal TKKK metodiką ŠESD apskaitoje“. Vadovai dr. Egidijus Zvicevičius (VDU), dr. Vita Tilvikienė (LAMMC ŽI). 2020–2022 m.
 3. „Pupų ir žirnių derlingumą limituojančių veiksnių įvertinimas ir jų valdymas IKOK įrankiais“. Vadovė  dr. Roma Semaškienė. 2020–2022 m.

 4. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje“. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2020–2022 m.

 5. „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose nustatant tyrimais pagrįstas žemapelkės durpžemių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų nacionalines vertes“. Vadovas dr. Kęstutis Armolaitis. 2020–2022 m.

 6. „Bolivinės balandos (Chenopodium quinoa), avinžirnių (Cicer arietinum) ir burnočių (Amaranthus) auginimo technologijų parengimas“. Vadovė dr. Lina Šarūnaitė.  2020–2022 m.

 7. „Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu“. Vadovė dr. Dalia Feizienė. 2020–2022 m.

 8. „Glifosato ir jo skilimo produkto AMPA likučiai dirvoje ir grūduose bei jų skilimo trukmė“. Vadovė dr. Gražina Kadžienė. 2019–2021 m.

 9. „Nulinio žemės dirbimo (No-till) technologijos kompleksinis tyrimas ir ekonominis-aplinkosauginis įvertinimas“. Vadovas prof. dr. Vaclovas Bogužas (VDU), koordinatorius LAMMC dr. Virginijus Feiza. 2019–2021 m.

 10. „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai“. Vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis. 2016–2021 m.
 11. „Alternatyvių biomasės šaltinių (iš jų alternatyvių baltymų gamybos šaltiniai ir technologijos) gamyba pirminiame žemės ūkyje: technologiniai sprendimai, jų panaudojimas bioekonomikos plėtros tikslams – energetikai, pašarams, maistui“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2020 m.
 12. „Vaisių ir daržovių produkcijos sauga bei kokybė taikant skirtingas auginimo technologijas“. Vadovas dr. Darius Kviklys. 2019–2020 m.
 13. „Pagrindinių lauko, daržo ir sodo augalų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) gairių parengimas“. Vadovė dr. Roma Semaškienė. 2018–2019 m. 
 14. „Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, kurio taikymas mažintų neigiamą žemės ūkio poveikį dirvožemiui, vandens telkinių būklei, aplinkos orui ir klimatui parengimas“. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2018–2019 m.
 15. „Žalingiausių javų ir pašarinių augalų ligų, plintančių su sėkla, įvertinimas ir jų žalingumo slenksčių nustatymas sertifikuotoje javų ir pašarinių augalų sėkloje“. Vadovė dr. Roma Semaškienė. 2017–2019 m.
 16. „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“. Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2019 m.
 17. „Įvairių veislių miglinių javų tinkamumo integruotai kenksmingųjų organizmų kontrolei (IKOK) tyrimai“. Vadovė dr. Jūratė Ramanauskienė. 2017–2019 m.
 18. „Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės ūkio augalų tręšimui“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2017–2019 m.
 19. „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“. Vadovės dr. Jūratė Aleinikovienė (ASU), dr. Vita Tilvikienė. 2017–2019 m.
 20. „Afrikinio kiaulių maro (AKM) epidemiologinių ir laboratorinių tyrimų analizė, ligos plitimo prognozė, rizikos analizė ir ligos valdymo strategija laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo vietose Lietuvos Respublikoje“. Vykdytojai: LAMMC, LSMU. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2017–2019 m.
 21. „Stelmužės ąžuolo palikuonių klonų išauginimo in vitro kultūroje paslaugos“. Vadovė dr. Sigutė Kuusienė. 2017–2018 m.
 22. „Grūdų pelėsiniais grybais užterštumo dinamika priklausomai nuo klimatinių sąlygų, grūdų sandėliavimo vietų bei sąlygų“. Vadovė dr. Audronė Mankevičienė. 2017–2018 m.
 23. „Sodo ir daržo augalų mitybos optimizavimas panaudojant natūralios kilmės biostimuliatorius“. Vadovė dr. Ona Bundinienė. 2017–2018 m.
 24. „Lietuvoje išaugintų augalinių pirminių produktų rizikos veiksnių mokslinis tyrimas ir metodinių rekomendacijų parengimas“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2017–2018 m.
 25. „Kenkėjų rizikos analizės atlikimas dėl Xylella fastidiosa (Wwlls et al.)“. Vadovas dr. Artūras Gedminas. 2016–2018 m.
 26. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje“. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2016–2018 m.
 27. „Žiedadulkių rūšinės sudėties bei jų kiekio meduje ir ryšio su bičių skraidymo atstumu nustatymo tyrimas“. Vadovė dr. Kristina Jonavičienė. 2016–2018 m.
 28. „Naujų sodo augalų veislių fitosanitarinės būklės įvertinimas ir aukščiausios kategorijos dauginamosios medžiagos kūrimas“. Vadovė Ingrida Mažeikienė. 2016–2018 m.
En