Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai

  1. „Stelmužės ąžuolo palikuonių klonų išauginimo in vitro kultūroje paslaugos“. Vadovė dr. Sigutė Kuusienė. 2017–2018 m.
  2. „Grūdų pelėsiniais grybais užterštumo dinamika priklausomai nuo klimatinių sąlygų, grūdų sandėliavimo vietų bei sąlygų“. Vadovė dr. Audronė Mankevičienė. 2017–2018 m.
  3. „Sodo ir daržo augalų mitybos optimizavimas panaudojant natūralios kilmės biostimuliatorius“. Vadovė dr. Ona Bundinienė. 2017–2018 m.
  4. „Lietuvoje išaugintų augalinių pirminių produktų rizikos veiksnių mokslinis tyrimas ir metodinių rekomendacijų parengimas“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2017–2018 m.
  5. „Kenkėjų rizikos analizės atlikimas dėl Xylella fastidiosa (Wwlls et al.)“. Vadovas dr. Artūras Gedminas. 2016–2018 m.
  6. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje“. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2016–2018 m.
  7. „Žiedadulkių rūšinės sudėties bei jų kiekio meduje ir ryšio su bičių skraidymo atstumu nustatymo tyrimas“. Vadovė dr. Kristina Jonavičienė. 2016–2018 m.
  8. „Naujų sodo augalų veislių fitosanitarinės būklės įvertinimas ir aukščiausios kategorijos dauginamosios medžiagos kūrimas“. Vadovė Ingrida Mažeikienė. 2016–2018 m.
En