Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai

LAMMC Žemdirbystės instituto filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2020 m., LR žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, siekiant nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumui vertinti, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

Mokslinių tyrimų ataskaitos

En