Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai klimato kaitos sąlygomis: genetinis monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose (ALNUSGENMON)

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0093

Projekto pavadinimas: „Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai klimato kaitos sąlygomis: genetinis monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose (ALNUSGENMON)“

Projekto trukmė: 2020 m. rugsėjo mėn. – 2023 m. sausio mėn.

Stažuotoja: dr. Rita Verbylaitė.

Stažuotės vadovas: prof. dr. Filipos Aravanopoulos

Projekto tikslas: Sukurti A. glutinosa genetinio monitoringo sistemą Lietuvoje ir parengti šios rūšies išsaugojimo planą.

Projekto aprašymas: Pagrindinė pakrančių ekosistemas formuojanti rūšis Lietuvoje yra Alnus glutinosa. Tai vienintelė medžių rūšis pakenčianti ilgalaikį užmirkimą, todėl dažna upių slėniuose, aplink pelkes ir formuojanti unikalias, tačiau nedideles ekosistemas. Šiuo metu Lietuvoje juodalksnynai užima 7,8 % šalies mišku apaugusios teritorijos (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2018). Tačiau šlapžemės yra vienos iš pažeidžiamiausių augaviečių, jas stipriausiai veikia klimato kaita. Pagrindinė rūšies ir populiacijos išgyvenimo ir klestėjimo sąlyga besikeičiančio klimato sąlygomis yra aukšta genetinė įvairovė, todėl itin svarbu išmatuoti, stebėti ir išsaugoti juodalksnynų, kaip pagrindinių pakrančių ekosistemų komponentų genetinę įvairovę. Projekte numatyta parengti straipsnius ir Alnus glutinosa išsaugojimo planą, pristatyti tyrimus mokslinėse konferencijose.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos Socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0093) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

En