Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kitų institucijų naujienos

Kvietimai

Konkursai

  • 2018 m. Lietuvos mokslo premijų konkursas
  • 2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas
  • 2018 m. lapkričio 15 d. vyks LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus organizuojama tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“. Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iki 35 metų amžiaus. Konferencijos dalyviai iki 2018 m. rugsėjo 17 d. turi atsiųsti užpildytą dalyvio anketą ir vieno puslapio (iki 2100 spaudos ženklų) pranešimo tezes (anglų kalba, suredaguotas, suderintas su vadovu ir tinkamas spaudai) ŽŪMMS mokslinei sekretorei Elenai Narušytei el. paštu e.narusyte@lma.lt. Pranešimų tezės bus išleistos atskiru leidiniu.

Renginiai

Leidiniai

En